Zaterdag wordt een ‘Delta-plan’ tegen het broeikasgas gepresenteerd: 25.000 windmolens op de Noordzee

'Delta-plan: 25.000 windmolens op de Noordzee

18 april 2016 – Zaterdag begint de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam. Bij die gelegenheid wordt een soort Delta-plan gepresenteerd om de broeikasgasproblemen te lijf te gaan: met 25.000 windmolens op de Noordzee de omringende landen voor 90% van stroom voorzien.

Het FD heeft al inzage gehad in het plan en wijdt er een beschouwing aan. De volgende gegevens ontlenen we aan de FD-publicatie.
Het plan heeft de naam ‘2025 – An Energetic Odyssee’. Volgens het FD is het opgesteld door een consortium van grote Nederlandse bedrijven, milieuorganisaties, ontwerpers, havens en, heel opmerkelijk, met inbreng van het ministerie van Economische Zaken.
Het plan wordt gepresenteerd bij de opening van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR), die loopt van eind april tot begin juli.
De kern van het plan is een enorme schaalsprong om aan de ‘onvoorstelbare opgave’ van 80-95% CO2-reductie in 2050 te kunnen voldoen.
De schaalsprong wordt gemaakt met wind-op-zee: de landen rond de Noordzee zouden 25.000 grote windmolens moeten plaatsen die voor 90% van de stroomvoorziening van die landen moeten zorgen. Investeringen: zo’n € 35 mrd per jaar (ter vergelijking nu zijn het er 2.000).

Betrokken partijen bij het idee

 • Maarten Hajer
  voormalig directeur Planbureau voor de Leefomgeving, hoogleraar Urban Futures aan de RU Utrecht, hoofdcurator IABR 2016: idee
 • Dirk Sijmons
  landschapsarchitect: ontwikkelaar en ontwerper An Energetic Odysse
 • Shell
 • Van Oord
 • TenneT
 • RWE
 • Natuur & Milieu
 • European Climate Foundation
 • Ministerie van Economische Zaken
 • Havenbedrijven Zeeland, Amsterdam en Rotterdam

Op 3 februari is de eerste presentatie van het project gegeven aan de directeuren-generaal Energie van de Europese landen (in het Shell-laboratorium in Amsterdam).

Uit het artikel van het FD
‘(…) ‘We zijn een konijn dat in de koplampen van de auto kijkt en hebben grote moeite ons voor te stellen wat het betekent als we echt de klimaatdoelen willen halen.’ Want, zegt Hajer, we gaan er niet komen door op elk dak een zonnepaneel te leggen. ‘De klimaatdoelstellingen van Europa om de broeikasgassen met 80% tot 95% terug te brengen zijn een onvoorstelbare opgave. (…) ‘Iedereen praat altijd over small is beautiful, maar misschien is juist big wel beautiful’, aldus Hajer.

Maarten Hajer
Prof. dr. Maarten Hajer: ‘Misschien is juist big wel beautiful’

Het project laat volgens hem zien hoe diepgaand de energietransitie van fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas, naar een grotendeels door hernieuwbare energiebronnen gevoede energievoorziening feitelijk is. Het is een ruimtelijke opgave die volgens Hajer nog altijd flink wordt onderschat. (…) Het project klinkt door de complexiteit, het kostenplaatje en de vereiste regionale samenwerking wellicht als een onbereikbaar vergezicht, maar Hajer hoopt dat het een startpunt wordt voor een brede dialoog. ‘Het is een verkenning, geen beleid’, zo benadrukt hij. Tot 2023 voert het kabinet het Energieakkoord uit. Project Odyssee is bedoeld als een ­prikkel voor de periode tot aan 2050. (…)’

Over de IABR
De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam is een tweejaarlijkse internationale manifestatie over architectuur dei zich met name richt op de stedenbouw, op de toekomst van de stad en de grote uitdagingen die dat stelt aan ontwerpers.
Het thema van 2016 is ‘The Next Economy’, met als hoofdvraag: wat is de relatie tussen ruimtelijke vormgeving en de economie van morgen?
De de Biennale Agenda staat nog nergens de presentatie van ‘2025 – An Energetic Odyssee’ vermeld.

Bronnen
FD, 16 april 2016: Deltaplan op zee tegen het broeikasgas (Registratie)
Over de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR)
Persbericht IABR
Foto: Artist-impressie van Eneco (windpark Luchterduinen)
Foto Hajer: Rijksuniversiteit Utrecht

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.