‘Zeeland, praat mee over kerncentrale in Doel’

8 augustus 2015 – Op de opiniepagina van de PZC roept Peer de Rijk (van WISE) de Zeeuwen op inspraak te eisen in de debatten over de kerncentrales in Doel, vlak over de grens.

Uit de opiniebijdrage in de PZC
‘(…)  Op 18 juni dit jaar werd het wetsvoorstel dat de levensduurverlenging van deze oude centrales regelt door het Belgische parlement aangenomen. (…) De kans is misschien niet groot maar als er iets mis zou gaan in de kerncentrales een paar kilometer van Nederland, dan zijn de consequenties enorm. De Zeeuwse autoriteiten hebben de plicht zich in te spannen voor de bescherming van haar burgers en hun bezittingen. Ze moeten bijvoorbeeld zorgdragen voor effectieve evacuatie van de Zeeuwse bevolking als er onverhoopt iets grondig misgaat in Doel. Dezelfde autoriteiten (provincie, gemeenten, veiligheidsregio) hebben dus in feite ook de plicht om zich te mengen in het debat over de levensduurverlenging van de reactoren net over de grens, en dat mag ook! Het door België en Nederland ondertekende ‘Verdrag Inzake Milieu-effectenrapportage in Grensoverschrijdend Verband’ (het Espoo-verdrag) en het ‘Verdrag Betreffende Toegang tot Informatie, Inspraak in Besluitvorming en Toegang tot de Rechter Inzake Milieu-aangelegenheden’ (het Aarhus-verdrag) verplichten in dit geval België om de buren expliciet uit te nodigen zich te informeren en uit te kunnen spreken over het plan de centrales nog tien jaar door te laten werken. Tijdens de parlementaire debatten in België werd hevig gediscussieerd over de noodzaak om voor de levensduurverlenging een zogenaamd Milieu Effect Rapportage (MER) te laten maken en onder meer een (grensoverschrijdend) publiek consultatieproces te doorlopen. De Belgische Raad van State heeft in een advies (8 mei 2015) ondubbelzinnig geoordeeld dat dit inderdaad vereist is. De verdragen schrijven verplichtingen voor als het gaat om de beoordeling van activiteiten die een aanzienlijk effect op het milieu kunnen hebben. De levensduurverlenging van kernreactoren hoort daar bij. (…)
Zeeuwse autoriteiten laks
Het is absurd dat de Belgische regering in grote haast dergelijke ingrijpende besluiten neemt en niet alleen de eigen bevolking, maar ook de buren het recht ontneemt zich te informeren hierover mee te praten. Maar dit kan ook alleen gebeuren omdat de Zeeuwse autoriteiten laks zijn. Welke Zeeuwse gemeente neemt het initiatief en eist van de Belgen dat ze zich simpelweg aan de wet houden en de Zeeuwse bevolking de kans geeft zich uit te spreken? (…)’
Peer de Rijk is directeur van WISE en WISE staat voor World Information Service on Energy.

Bronnen
PZC, 8 augustus 2015: Zeeland, praat mee over kerncentrale in Doel (via Blendle)
Website WISE

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.