Zonne-energie: Tilburg koploper grote steden

6 juli 2015 – Van de 10 grootste steden in Nederland, is Tilburg koploper in zonne-energie per inwoner. Rotterdam scoort het laagst en wekt per inwoner de minste zonne-energie op.

Schermafdruk 2015-07-05 23.31.28Persbericht Natuur & Milieu
‘Tilburg wekt vier keer zoveel zonne-energie op als Rotterdam. Opvallend is dat er drie Brabantse steden in de top 5 staan. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd rapport van Natuur & Milieu. Natuur & Milieu onderzocht alle bijna 400 Nederlandse gemeenten op de hoeveelheid opgewekte zonne-energie.

Boer loopt voorop
Van alle gemeenten in Nederland heeft Zeewolde de meeste zonne-energie per inwoner: 21 keer meer dan hekkensluiter Rotterdam. Dit komt vooral omdat in Zeewolde veel boeren gebruik maken van rijkssubsidie om asbest van hun daken te halen en zonnepanelen erop te leggen. Ook heeft de gemeente een modern woningbestand dat het makkelijk maakt om zonnepanelen te plaatsen. Dalfsen en Eersel nemen de tweede en derde plek in op de totale ranglijst. Zij zetten actief stimuleringsmaatregelen in om bewoners en bedrijven aan zonnepanelen te helpen. Slechts een enkele gemeente haalt een gemiddelde van één paneel per inwoner.

Ranking
Amsterdam, Zwolle en Súdwest Fryslan hebben in absolute hoeveelheden het meeste geïnstalleerd vermogen. Gemeenten met het hoogste vermogen zonne-energie per inwoner zijn Zeewolde, Dalfsen en Eersel. De grootste groei van het vermogen per inwoner in de periode 2012-2015 vond plaats in Zeewolde, Aa en Hunze en Slochteren. Landelijke gemeenten met weinig hoogbouw, veel koopwoningen en een hoger gemiddeld inkomen, scoren hoger als het gaat om zonne-energie.

Stimuleringsbeleid werkt
Stimuleringsmaatregelen voor zonnepanelen betalen zich uit, blijkt uit dit rapport. Gemeenten die hier actief op inzetten, door bijvoorbeeld maatwerk te leveren voor bewoners, bedrijven of scholen, doen het beter. Zelf het goede voorbeeld geven als gemeente werkt ook goed. Gemeenten die hoog scoren in de ranking hebben zelf ook zonnepanelen op hun daken gelegd. In de eerder uitgebrachte Zonnegids van Natuur & Milieu staan tips voor gemeenten om zelf actief aan de slag te gaan met zonne-energie.

Energieakkoord
Nederlandse gemeenten hebben zich gecommitteerd aan het SER-Energieakkoord dat tot doel heeft om in 2020 14 procent duurzame energie op te wekken. In het akkoord hebben overheden, bedrijfsleven en milieuorganisaties concrete afspraken gemaakt om dit te bereiken. Daarvoor is nog wel wat nodig: op dit moment wordt slechts 4,8 procent duurzaam opgewekt, waarvan 0,2 procent door zonne-energie.

Zonnepanelen zonder zorgen
Eind juni startte Natuur & Milieu een nieuwe actie Zon Zoekt Dak om het mensen makkelijker te maken om voor zonnepanelen te kiezen. Op zonzoektdak.nl kunnen mensen zich inschrijven. De actie wordt mede mogelijk gemaakt door de ASN Bank en Eneco en beleeft dit jaar zijn zesde editie. De eerdere vijf acties waren een groot succes: in totaal hebben al 5.000 huishoudens zonnepanelen afgenomen via Zon Zoekt Dak, samen goed voor zo’n 50.000 panelen. Gemeenten kunnen hun inwoners informeren over deze actie en zo het aantal zonnepanelen verder doen groeien.

Over de ranking
Natuur & Milieu zet in dit rapport op een rij in welke gemeenten het meeste vermogen aan zonnepanelen is geïnstalleerd. Dit kan op initiatief zijn van bewoners, bedrijven, woningcorporaties, of door gemeenten zelf. Naast deze totale cijfers vergelijkt Natuur & Milieu het geïnstalleerde vermogen aan zonnepanelen per inwoner én is te zien in welke gemeenten de meeste groei per inwoner heeft plaatsgevonden tussen 2012 en 2015.’


Ranking tien grote gemeenten

  1. Tilburg
  2. Almere
  3. Breda
  4. Groningen
  5. Eindhoven
  6. Utrecht
  7. Nijmegen
  8. Den Haag
  9. Amsterdam
  10. Rotterdam

Uit een bericht van Het Parool
‘(…) Ondanks ‘ongunstige omstandigheden’ wekt de gemeente Amsterdam de meeste zonne-energie op van Nederland. Maar afgezet tegen het aantal inwoners eindigt de stad opvallend laag. (…) Amsterdam had in het eerste kwartaal zonnepanelen geïnstalleerd die samen een vermogen hebben van 10,700 kilowattpiek (kWP), de eenheid waarin het vermogen van zonnepanelen wordt uitgedrukt. Ter vergelijking: Utrecht komt tot 9.300 kWP, terwijl Rotterdam blijft steken op 6.600 kWP. Zwolle en de gemeente Sudwest Fryslan volgen Amsterdam als koploper. In werkelijkheid was het vermogen van Amsterdam nog groter: grote zonnepanelenprojecten op de Amsterdam RAI en de Amsterdam Arena zijn in het onderzoek niet meegenomen. (…)’

De Groene Courant is kritisch over het onderzoek en de publiciteit
‘Drie gemeenten koploper in zonne-energie, hoe kan dat? (…) Minstens Zeewolde, Amsterdam, en Tilburg  zouden de andere 400 gemeenten in Nederland achter zich laten op het gebied van zonnepanelen, volgens lokale media. (…) De verschillen ontstaan door de verschillende lijsten die kunnen worden opgemaakt als het vermogen van alle zonnepanelen worden gecombineerd met het aantal inwoners in een gemeente. (…)’
Over het rapport schrijft De Groene Courant dat het ‘eigenlijk vooral leunt op cijfers van databank Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat, hoewel Natuur & Milieu doet voorkomen alsof het om eigen cijfers gaan. De cijfers zijn 2 maanden geleden gepubliceerd en geven de situatie weer op 31 maart. (…) Verder zijn cijfers ook simpelweg niet 100 procent betrouwbaar. Het is bijvoorbeeld niet verplicht voor een huishouden om te melden dat er zonnepanelen zijn geplaatst. Verder heeft ook Peter Segaar, die op Polderpv.nl alle cijfers over zonne-energie uitpluist, vaak laten zien dat grote installaties zonnepanelen soms niet worden geregistreerd. Natuur & Milieu meldt desalniettemin een belangrijk cijfer niet, namelijk het aantal locaties met zonnepanelen en het vermogen per woningen. De Klimaatmonitor heeft deze cijfers wel, maar Natuur & Milieu gebruikt ze niet. ‘

Bronnen
Persbericht Natuur & Milieu, 5 juli 2015: Ranglijst gemeenten zonne-energie
Rapport: Zon zoekt gemeenten. Vergelijking zonne-energie in gemeenten. (pdf, 23 pag.)
Ranking 10 grote gemeenten (pdf, 1 pag.)

Het Parool, 5 juli 2015: Amsterdam wekt landelijk de meeste zonne-energie op
De Groene Courant, 5 juli 2015: Drie gemeenten koploper in zonne-energie, hoe kan dat?
Klimaatmonitor Rijkswaterstaat, database Zon-PV (Prestaties Lokale Samenleving>Zon-PV

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.