Zweden kiest voor tien nieuwe kerncentrales

Zweden kiest voor tien nieuwe kerncentrales

13 juni 2016Zweden komt terug op zijn nog geen twee jaar oude kernstop. De centrumlinkse regering heeft vorige week een akkoord gesloten met de oppositie. Dat akkoord staat voor de komende jaren tien nieuwe kerncentrales toe ter vervanging van de tien bestaande oude kerncentrales. 

De omschakeling naar hernieuwbare energie lukt onvoldoende daarom wil de minderheidsregering van sociaaldemocraten en groenen (met steun van de oppositie) ook kernenergie inzetten. Nieuwe kernenergie, wel te verstaan, want de tien bestaande kerncentrales in Zweden zijn oud en moeten worden gesloten. Ze leveren nu 35-40% van de energie die Zweden gebruikt.

Uit een bericht van De Redactie.be
‘(…) De Zweedse kerncentrales dateren uit de jaren 70 en 80 en zijn na een levensloop van 40 jaar aan sluiting toe. Drie centrales zijn al gesloten, de andere negen staan momenteel in voor 38 procent van de elektriciteitsvoorziening in het land. Tegen 2020 zullen nog eens drie centrales de deuren sluiten.
De minderheidsregering van sociaaldemocraten en groenen had in oktober 2014 besloten om een kernstop in te voeren en volledig over te schakelen op hernieuwbare energie, maar is daar tot nu toe niet in geslaagd. Daarom wordt de energiepolitiek omgegooid en komt er een einde aan de kernstop. “Het doel is om een ononderbroken elektriciteitsvoorziening te garanderen, tegen concurrentiële prijzen en met een lage milieu-impact. Er kan toestemming worden gegeven om de bestaande kernreactoren te vervangen als ze aan het einde van hun economische levensloop zijn gekomen”, stipuleert het akkoord. Het blijft wel de bedoeling om tegen 2040 volledig over te schakelen op hernieuwbare energie. (…)
Greenpeace is teleurgesteld in de beslissing van de regering. (…) “Door dit compromis riskeert de energiepolitiek in Zweden stil te staan, terwijl in grote delen van de wereld een energierevolutie aan de gang is”, stelt Greenpeace. (…)’

De Ingenieur over het akkoord
‘(…) De energieproductie moet in 2040 geheel uit hernieuwbare bronnen komen, inclusief kernenergie. De tien bestaande centrales, die gaandeweg hun 40-jarige afschrijvingstermijn bereiken, kunnen worden vervangen door nieuwe. Met welk type dat zal gebeuren moet later worden vastgelegd. Verder zal de speciale kernenergiebelasting van € 0,67/kWh, die jaarlijks 50 miljoen euro oplevert, in 2019 worden afgeschaft.
(…) Het akkoord combineert het uitbannen van fossiele energie met behoud van het kernenergievermogen. Momenteel wordt zo’n 10 % van de elektriciteit opgewekt met fossiele brandstoffen. Voor de kerncentrales geldt dat de energieproducenten Vattenfall, Eon en Forum Oy nu toestemming hebben om hun oude centrales te vervangen door modernere. De energiemaatschappijen hebben zware druk uitgeoefend om de speciale kernenergiebelasting, die in 2000 was ingevoerd, van tafel te krijgen, nu het rendement op de kerncentrales flink is gedaald vanwege extra investeringskosten om de centrales te beveiligen tegen mogelijke aanslagen en de lage marktprijs voor elektriciteit. De nieuw te bouwen centrales zullen aan een hogere veiligheidsstandaard moeten voldoen, waaronder een onafhankelijk systeem om de reactorkern te koelen. (…)’

Vattenfall is blij met het Zweedse energieakkoord

160613-MagnusHall
Magnus Hall (CEO Vattenfall): ‘We welcome the agreement on the future direction of Swedish energy policy’

Uit een persbericht van Vattenfall
‘(…) [The] agreement confirms the political commitment to a future 100 percent renewable energy system. It also acknowledges the importance of nuclear power to realise this in a financially responsible way.
”We welcome that a broad parliamentary agreement on the future direction of Swedish energy policy has been reached, giving us the predictability we need. The abolishment of the nuclear capacity tax is an important precondition for us to be able to consider the investments needed to secure the long-term operation of our nuclear reactors from the 1980s, says Magnus Hall, CEO of Vattenfall.
“Today’s agreement is also a positive signal to the 4,000 employees in our nuclear business”, Hall continues.
The reactors of Forsmark and Ringhals have gone through a comprehensive modernisation programme allowing operation until the mid-2040s. However, to continue operating beyond 2020 they must meet stricter safety requirements through the installation of independent core cooling.
“Even with the abolishment of the capacity tax, profitability will be a challenge. Low electricity prices put all energy producers under pressure and we will continue to focus on reducing production costs. Naturally, investment decisions must be taken on commercial grounds, taking all cost factors and expected long-term market developments that the agreement implies into account”, says Magnus Hall.(…)’

Bronnen
De Redactie.be, 11 juni 2016: Zweden gaat nieuwe kerncentrales bouwen
De Ingenieur, 12 juni 2016: Tien nieuwe kerncentrales in Zweden
Vattenfall, persbericht, 10 juni 2016: Vattenfall welcomes energy agreement

Foto: Kerncentrale Forsmark, aan de oostkust van Zweden (Vattenfall). (Foto Vattenfall)
Foto Magnus Hall: Vattenfall/Elisabeth Frang

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.