Aardbevingen – NAM: ‘Versterken is effectiever dan verlagen gaswinning’

17 november 2015 – Versterken van huizen in het aardbevingsgebied is effectiever dan het terugschroeven van de gaswinning. Dat stelt de NAM bij de openbaarmaking van de resultaten van een uitgebreide risico-analyse voor het gaswinningsgebied in Groningen. 

De NAM stelt op basis van de nieuwe kennis niet alleen het aantal te verstevigen huizen sterk naar beneden bij, naar 5000. Ook stelt de NAM dat terugschroeven van de gaswinning een relatief inefficiënte methode is om het gaswinningsgebied in Groningen veiliger te maken. Versterken van huizen is beter.

Uit het bericht van de NAM
‘(…) De onderzoeken tonen aan dat het gericht versterken van gebouwen de meest effectieve maatregel blijft om het veiligheidsniveau in Groningen positief te beïnvloeden en aan de voorgestelde risiconorm van de Commissie Meijdam te voldoen. In alle berekende productiescenario’s [bij gaswinning van 33, 27 en 21 kubieke meter] zullen er versterkingen aan gebouwen moeten worden verricht. (…)’

Uit een interview van de NOS met NAM-manager Martijn Kleverlaan
‘(…) “Wat we de minister aanbieden is het perspectief dat een licht verminderde gaswinning in het hele veld het hele gebied een beetje veiliger maakt. Als je versterkt dan maak je de mensen die een risico hebben veiliger. Versterking maakt gericht veiliger, productievermindering maakt iedereen een klein beetje veiliger. Maar dan moet je kwetsbare woningen nog steeds verstevigen. Productieverlaging is dus relatief een inefficiënte maatregel. Je kunt beter huizen verstevigen. Dat is het wetenschappelijke perspectief.”

Zegt u dan eigenlijk, als die huizen over 5 jaar zijn verstevigd, kan die productie wel weer omhoog?
“Dat is niet aan ons, maar aan de minister. We geven hem wel de gevoeligheid naar het productieniveau aan. Vooralsnog gaan wij in onze modellen uit van een gasproductie van 33 miljard kuub in 2016.” (…)’

Bronnen
NAM, 16 november 2015: NAM publiceert nieuwe tussenresultaten aardbevingsonderzoek 
NAM, rapport, 7 november 2015: Hazard and Risk Assessment for Induced Seismicity in Groningen
NOS, 16 november 2015: ‘Boven de 5,5 stort een muur in, maar dat gebeurt bijna nooit’

Zie ook 
FluxEnergie, 17 november 2015: Aardbevingen – NAM: ‘Versterking nodig voor 5.000 gebouwen’

Foto: NAM

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.