Aardbevingsdreiging boven Groningen-gasveld gedaald

Aardbevingsdreiging boven Groningen-gasveld gedaald

5 september 2016De NAM meldt dat het KNMI een nieuwe ‘seismische dreigingskaart’ heeft gepubliceerd en dat daaruit blijkt dat de aardbevingsdreiging boven het Groningen-gasveld is gedaald.

Het is de derde dreigingskaart die het KNMI opstelde. De eerste dateert van 2014 en deze ‘nieuwe’ blijkt het KNMI al in juni te hebben gepubliceerd. De NAM maakte zelf ook een dergelijke kaart bij de publicatie van haar Winningsplan 2016.

Uit het bericht van de NAM over de ‘dreigingskaart’
‘(…) De grondversnellingswaarden die het KNMI berekende, zijn qua orde van grootte vergelijkbaar met de berekeningen die NAM heeft gedaan. De dreigingskaart van het KNMI is vergeleken met dreigingskaart die NAM publiceerde in het Winningsplan 2016. Dit ondanks het feit dat NAM andere rekenmethodes gebruikte en een ander model hanteert voor het optreden van aardbevingen. De berekeningen door het KNMI kunnen worden beschouwd als onafhankelijke verificatie van de dreigingsberekeningen die NAM uitvoerde. (…) Dankzij het uitgebreide meet- en monitoringsnetwerk van het KNMI boven het Groningen-gasveld, weten we steeds beter wat er gebeurt in de diepe ondergrond én wat de gevolgen hiervan zijn aan de oppervlakte. Dit noemen we de aardbevingsdreiging. Een goede inschatting van de aardbevingsdreiging is belangrijk: het bewegen van het oppervlak veroorzaakt immers de schade aan huizen en gebouwen en is daarmee ook bepalend voor de veiligheid. De aardbevingsdreiging wordt uitgedrukt in piekgrondversnelling of Peak Ground Acceleration (Pga). (…)’

Uit het bericht van het KNMI
‘(…) Deze nieuwe seismische hazardkaart is het resultaat van meer metingen van het uitgebreide netwerk van seismische meetstations in Noord-Nederland en meer kennis over de ondiepe ondergrond in Groningen. Deze nieuwe kaart is dan ook uitgebreider en gedetailleerder dan de vorige twee versies die het KNMI in oktober 2015 en in 2014 heeft gepubliceerd.

Volgens de nieuwe berekeningen is in de gemeente Loppersum – in het hart van het Groningen-gasveld – de te verwachte grondversnelling gedaald van 0,36g naar 0,22g voor een overschrijdingskans van eens in de 475 jaar.
Grondversnellingen geven de mate van effect aan bij aardbevingen. In Noord-Nederland zijn de aardbevingen als gevolg van de gaswinning dicht onder het aardoppervlakte, vergeleken met natuurlijke aardbevingen. Hierdoor worden ook lichte bevingen in Noord-Nederland goed gevoeld. Dat maakt het belangrijk om de grondversnellingen te meten en berekenen. (…)’

Bronnen
NAM-bewonerskrant, 2 september 2016: Nieuwe dreigingskaart KNMI
KNMI, 30 juni 2016: Nieuwe seismische hazardkaart Groningen
KNMI, Seismische hazardkaart
Zie ook
FluxEnergier, 15 april 2016: NAM heeft al een nieuw gaswinningsplan gemaakt
Illustratie: seismische hazardkaart KNMI

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.