Om de steden leefbaar en bereikbaar te houden terwijl Nederland steeds verder verstedelijkt, moet de logistieke sector meer maatregelen nemen. Dat constateren onderzoekers van ABN AMRO in een rapport. Verladers, vervoerders en brancheorganisaties kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van hubs aan de rand van de stad.

De verdere verstedelijking van Nederland, leidt tot druk op de binnensteden. Door de toenemende online bestedingen wordt het bijvoorbeeld steeds drukker met bezorgdiensten. Ook winkels en horeca-gelegenheden in de binnenstad moeten bevoorraad worden. Om verstopping te voorkomen zouden bedrijven kunnen inzetten op zogeheten ‘hubs’ aan de rand van de stad, denken de onderzoekers. Daarvandaan kunnen artikelen dan met elektrische voertuigen de stad in gebracht worden.

Bouwprojecten

Ook bij bouwprojecten kan de stroom aan goederen worden beperkt. Zo zijn er voorbeelden van projecten waarbij alle materialen op een makkelijk bereikbaar punt worden verzameld en van daaruit naar de bouwplaats worden vervoerd. Volgens de economen van ABN AMRO zijn verladers, vervoerders en brancheorganisaties nog te weinig bezig met dit soort oplossingen.

Uit onderzoek van de bank en Logistiek.nl bleek 87 procent van de ondervraagden te vinden dat goederenvervoer in de stad schoner en slimmer moet. Drie op de vijf ondervraagden vindt echter dat de sector daarvan te weinig werk maakt.