‘Circulaire economie mag geen argument voor onbeperkte economische groei zijn’

27 juni 2016 – Naar aanleiding van het SER-advies om sterk in te zetten op de transitie naar een circulaire economie, haalt Trouw wetenschappers aan die stellen dat de mogelijkheden van de circulaire economie beperkt zijn.

De overheid bereidt een Rijksbreed Programma Circulaire Economie voor en de SER adviseerde vrijdag een ambitieus programma op te zetten voor de transitie naar een circulaire economie. Maar de circulaire economie kan maar tot op zekere hoogte soelaas bieden, volgens wetenschappers die Trouw aanhaalt.

Professor Industriële Ecologie Arnold Tukker stelde onlangs in zijn intreerede als hoogleraar dat de opgave enorm is: in de komende 35 jaar, groeit de economie met een factor tien.

Uit een bericht van Trouw
‘(…) Per euro zou de behoefte aan materialen dan tien keer zo klein moeten zijn, om de planeet niet uit te putten. “Over honderd jaar liggen die verhoudingen nog dramatischer. Dan is de economie duizend keer zo groot, en moet je materiaalgebruik per euro een factor duizend minder zijn”, rekent de hoogleraar voor in zijn oratie. (…)’

Bovendien kan de helft van het materiaal helemaal niet hergebruikt worden, stelt Tukker. Zo is 20 procent van het materiaal dat we gebruiken fossiele energie (kolen, olie en gas) en dat verbranden we. En er is energie nodig om materialen terug te winnen.

Het streven naar een circulaire economie moet niet ontaarden in een argument voor onbeperkte economische groei, aldus onderzoekers Han Brezet en Reinier de Man in Tijdschrift Milieu.

Uit het artikel in Tijdschrift Milieu
‘(…) In de huidige wereld is de uitspraak ‘afval bestaat niet’ niet alleen onwaar, maar ook een grove overschatting van de reële mogelijkheden om deze in toekomst waar te maken. (…)
Het is te hopen dat politiek en bedrijfsleven zich wat meer zullen gaan interesseren voor het oplossen van echte milieuproblemen in de echte wereld in plaats van achter holle kreten aan te lopen. Bij echte problemen horen ook echte belangenconflicten en grote onzekerheden. Echte oplossingen vereisen naast deskundigheid en creativiteit de bereidheid tot het sluiten van compromissen en het versterken van overheidsbeleid. (…)’

Bronnen
Trouw, 27 juni 2016: De lange weg naar een circulaire economie (via Blendle)
Tijdschrift Milieu, 2 maart 2016: Wieg tot Wieg is utopie

Zie ook
FluxEnergie, 27 juni 2016: SER: ‘Ambitieuze agenda nodig voor transitie naar circulaire economie’

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.