Foto: Tennet

Akkoord over netaansluiting eerste subsidievrij Nederlands windpark

Offshore-transformer-station-Tennet

Tennet en energiebedrijf Vattenfall hebben overeenkomsten gesloten voor de aansluiting voor het windpark Hollandse Kust Zuid I en II op het Nederlandse hoogspanningsnet, waarvan Tennet de beheerder is. De afspraken betreffen de realisatie van de aansluiting en het elektriciteitstransport tussen het windpark van Vattenfall en het Hollandse Kust Zuid Alpha offshore platform van Tennet (foto), zeg maar een stopcontact op zee.

In maart 2018 won Vattenfall, het moederbedrijf boven Nuon, de aanbesteding voor dit windpark, de eerste “subsidievrije” openbare aanbesteding die de Nederlandse overheid had uitgeschreven. Het 356 km² grote windpark in de Noordzee, op 22,2 kilometer uit de kust, krijgt een vermogen van 700 à 750 megawatt (MW). Daarmee moet het voldoende duurzame stroom produceren voor het verbruik van één tot anderhalf miljoen huishoudens.

De Nederlandse overheid heeft Tennet officieel aangewezen als netbeheerder op zee. Tennet realiseert er netverbindingen met een capaciteit van in totaal minstens 3.500 MW, volgens een gestandaardiseerd concept van 700 MW per netverbinding. De twee verbindingen van het net op zee Hollandse Kust Zuid met een gezamenlijke capaciteit van 1.400 MW, zullen een jaar na elkaar in bedrijf gaan, in 2021 en 2022, conform de afspraken in het Energieakkoord.

“Net op zee Hollandse Kust Zuid” van Tennet bestaat uit twee transformatorplatformen op zee met elk een capaciteit van 700 MW, twee 220 kV wisselstroomkabels per platform, een nieuw te bouwen transformatorstation op land en de uitbreiding van het bestaande hoogspanningsstation ‘Maasvlakte’ op land waar de windenergie van zee wordt aangesloten op de Randstad 380 kV-Zuidring van Tennet. Via het landelijk hoogspanningsnet gaat de windenergie dan naar stroomconsumenten.

Auteur: Koen Mortelmans

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.