Akkoord Vlaanderen en Nederland: kabel windparken Borssele kan gelegd

Akkoord Vlaanderen en Nederland: kabel windparken Borssele kan gelegd

27 maart 2017Het stroomnet van de offshore windparken bij Borssele naar de vaste wal kan gelegd worden. Vlaanderen en Nederland zijn het eens geworden over de aanleg van de onderzeese stroomkabel door de Westerschelde en het Havenbedrijf Antwerpen trekt zijn beroep bij de Raad van State in, aldus TenneT.

Na intensief overleg tussen Vlaamse en Nederlandse overheden, het Havenbedrijf Antwerpen en TenneT is een oplossing gevonden voor een veilige inbedding van de stroomkabel in de bodem van de Westerschelde, aldus TenneT.

Uit het bericht van TenneT
‘(…) Het Havenbedrijf Antwerpen zal op basis hiervan haar beroep bij de Raad van State intrekken. Daarmee zijn de vergunningen voor het Net op zee Borssele onherroepelijk en zal de realisatie van het project starten. (…)

Gemeenschappelijke oplossing
Gemeenschappelijk aandachtspunt was, hoe de kabel zo in de bodem gelegd kan worden dat deze niet door bijvoorbeeld ankers van schepen beschadigd kan worden en toekomstige ontwikkelingen niet hindert. Op basis van de kennis van betrokken partijen is een optimale oplossing gevonden, waarbij de kabel voldoende diep in de bodem wordt gelegd en er regelmatig controle zal zijn op die diepte in verband met bodembeweging.
Hiermee is de zorg van het havenbedrijf voor blijvend goede toegankelijkheid van de haven weggenomen en is er voor de haven geen reden meer het juridische bezwaar bij de Raad van State voort te zetten.
TenneT CEO Mel Kroon: “Intensief en constructief overleg heeft geleid tot het wegnemen van de ongerustheid van de Haven van Antwerpen met betrekking tot de scheepvaart naar de haven. Omdat de zorg voor mogelijke beschadiging door scheepsankers ook onze zorg is, is het mogelijk gebleken om tot een voor alle betrokken partijen optimale manier van aanleg van de kabel te komen. Hiermee kan TenneT verder met de bouw van de netaansluitingen voor de windparken op zee bij Borssele, die wereldwijd veel aandacht genieten.”

Met het onherroepelijk worden van de vergunningen zal gestart worden met de realisatie van het net op zee. (…)’

In 2019 moet het eerste transformatorstations op zee – Borssele Alpha – met een 61 kilometer lange kabel zijn aangesloten op het landstation; in 2020 de tweede, Borssele Beta.

Bronnen
TenneT, 24 maart 2017: Vlaams-Nederlands akkoord over transportkabel offshore windparken Borssele door Westerschelde
FluxEnergie, 29 augustus 2016: Belgisch bezwaar tegen kabeltracé Nederlands windpark

Foto: TenneT

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.