Analyse Leefomgevingseffecten -Verkiezingsprogramma’s 2017-2021 – VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, Vrijzinnige Partij

Planbureau voor de Leefomgeving
Analyse Leefomgevingseffecten -Verkiezingsprogramma’s 2017-2021 – VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, Vrijzinnige Partij 
16 februari 2017, 138 pagina’s

Meer informatie
Planbureau voor de Leefomgeving, 16 februari 2017: Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma’s 2017-2021
Planbureau voor de Leefomgeving, 16 februari 2017: Duidelijke verschillen in leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma´s
FluxEnergie, 16 februari 2017: Verkiezingsprogramma’s – Bij GroenLinks, D66 en ChristenUnie grootste daling broeikasgassen

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.