Bachelor Aarde en economie

Vrije Universiteit Amsterdam
Klimaatverandering, economische crisis, bevolkingstoename en de behoefte aan steeds meer woonruimte. Deze ontwikkelingen hebben een steeds grotere impact op het landschap, op delfstofvoorraden en bijvoorbeeld de hoeveelheid beschikbaar zoet water. Ze vragen oplossingen die verder gaan dan één enkel vakgebied. Daarom moeten er nieuwe dwarsverbanden gelegd worden. Alleen met een combinatie van kennis van natuurlijke veranderingen in het systeem (aarde, economische processen én sociale ontwikkelingen) kunnen we deze uitdagingen het hoofd bieden. 

WO
Bachelor
Voltijd

Start 1 september
Aanmelden vóór 1 mei
Duur 3 jaar
Taal Nederlands
Website
Toelatingseisen
Kosten

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.