Biomassacentrale Eneco krijgt eerste Better Biomass Certificaat

7 mei 2015 – Biomassacentrale Bio Golden Raand in Delfzijl krijgt als eerste het certificaat met de nieuwe naam Better Biomass, voor bedrijven die voldoen aan internationale eisen voor duurzaam geproduceerde biomassa. 

De installatie van Eneco, die energie haalt uit afvalhout, kreeg het certificaat Better Biomass op 6 mei 2015.
De NEN werkt aan een nieuwe norm voor biomassa, die uitgebreider is dan de huidige norm. De naamsverandering van de huidige norm naar Better Biomass loopt vooruit op de introductie van de nieuwe norm. Bio Golden Raand kreeg alvast een certificaat met de nieuwe naam, maar nog volgens de oude norm.

Uit een bericht van Better Biomass
‘(…) Er wordt op dit moment gewerkt aan de actualisering van de duurzaamheidscriteria in NTA 8080 en het bijbehorende certificatieschema NTA 8081. Het toepassingsgebied wordt uitgebreid, zodat naast duurzaamheid van biomassa van bio-energie ook de toepassing in biobased producten wordt meegenomen. Ook recente thema’s, waaronder koolstofschuld, indirect landgebruiksverandering (ILUC) en cascadering van biomassa zijn hierbij in beschouwing genomen. Publicatie van het vernieuwde certificatiesysteem wordt verwacht in de tweede helft van dit jaar. (…)’

Uit een persbericht van Better Biomass
‘(…) ‘Better Biomass’ is de nieuwe naam voor de certificaten die op basis van NTA 8080 worden afgegeven aan bedrijven die duurzame biomassa produceren, verhandelen of verwerken. Bio Golden Raand heeft als eerste installatie in de wereld het Better Biomass-certificaat onder deze nieuwe naam verkregen.
Eneco heeft met de vaste leveranciers van biomassa voor Bio Golden Raand afgesproken dat zij eind 2015 allemaal een Better Biomass certificaat zullen hebben. Dit tot tevredenheid van het Wereld Natuurfonds, waarmee het energiebedrijf een partnerschap heeft. Arjette Stevens, Senior Adviseur Biomassa bij het Wereld Natuurfonds benadrukt het belang van de certificering: WNF verwelkomt deze eerste belangrijke stap waarmee Eneco laat zien een voortrekker te zijn in Nederland in het gebruik van echt duurzame grondstoffen voor energieopwekking. We zijn blij dat Eneco kiest voor afvalhout boven het kappen van bomen. Het gebruik van reststromen vermindert de druk op de bossen.

De rol van NEN
NEN, het Nederlands Normalisatie-instituut, beheert het certificatieschema behorend bij het Better Biomass-certificaat en begeleidt het herzieningstraject waar de naamswijziging onderdeel van is.
Piet-Hein Daverveldt, algemeen directeur van NEN, over de uitreiking van het eerste Better Biomass-certificaat: “Wij zijn er trots op dat Eneco haar inspanningen voor verduurzaming van de toeleveringsketens bekroont met het behalen van het Better Biomass-certificaat. Het onderstreept eens te meer dat dit certificatiesysteem een zeer bruikbaar instrument is voor bedrijven om aantoonbaar duurzame biomassa in te zetten.

Bronnen
Better Biomass, 6 mei 2015: Eneco’s biomassacentrale ontvangt Better Biomass certificaat
Better Biomass, 22 april 2015: Better Biomass: nieuwe naam ‘NTA 8080 Approved’-certificaat
Eneco, 7 mei 2015: Eneco’s biomassacentrale als eerste gecertificeerd voor Better Biomass

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.