Onderwerp: NEN

Nieuw Better Biomass certificatieschema gepubliceerd

Het geactualiseerde Better Biomass certificatieschema is door NEN gepubliceerd. Dit schema maakt certificatie mogelijk tegen de tweede uitgave van NTA 8080, de norm met duurzaamheidseisen en eisen aan ketenbeheer. Het geactualiseerde schema is niet alleen...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

De rol van bodem op klimaatverandering

ISO ontwikkelt vele methoden op het gebied van klimaatverandering. Op deze manier wordt bijgedragen aan uniforme methoden om klimaat gerelateerde parameters te kunnen meten en registreren en onderzoek uit te voeren. In de werkgroep van...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Wettelijke eisen voor cv-installateurs

Om ongelukken met koolmonoxide te voorkomen, mogen vanaf 1 januari 2019 alleen erkende bedrijven met vakbekwaam personeel nog cv-ketels en warmwatertoestellen op gas aanleggen en onderhouden. Dat geldt ook voor de buizen voor luchttoevoer en...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

NPR 3378: Richtlijn Gasisinstallaties herzien

Er is een aantal delen van de bekende serie NPR 3378 ‘Praktijkrichtlijn Gasinstallaties’ herzien. Daarnaast is er een nieuw deel van deze NPR gepubliceerd. NPR 3378 is van belang voor installateurs, ontwerpers en inspecteurs van verbrandingstoestellen...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Europese methodiek energieprestatie aangenomen

De afgelopen jaren hebben marktpartijen, gecoördineerd door NEN, gewerkt aan een set van normen die moet leiden tot een hernieuwde Europese methode aangegeven door de Europese Richtlijn Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Alle normen...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Modernisering energieprestatie gebouwen

Er moet een nieuwe methode komen om de energieprestatie van gebouwen te bepalen. NEN ontwikkelt die nieuwe methode, samen met andere partijen, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De methode om...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

NEN en de circulaire economie

Ondernemingen die duurzamer willen worden door het omarmen van de circulaire economie komen veelal met productinnovaties. NEN-onderzoek bevestigt dat normen een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van innovatieve producten en de marktacceptatie bevorderen. In...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Herziening NPR 8114 ter commentaar

De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 8114 ‘Emissies van stationaire bronnen – Kwaliteitsborging van geautomatiseerde meetsystemen’ is herzien en voor commentaar gepubliceerd. De herziening brengt NPR 8114 in lijn met de laatste versie van NEN-EN 14181 ‘Emissies...Lees verder
|Reageer|door: Redactie