BNR erkent dat bericht over opbrengst windparken niet klopte

27 augustus 2015 – BNR heeft erkend dat haar berichtgeving over het onderzoek van het Max Planck Institut naar de opbrengst van windparken niet klopte.

Op de BNR-site legt redacteur Mark Beekhuis uitvoerig uit wat er mis ging. ‘Mijn item bij BNR is gebaseerd op een artikel in het blad PNAS. Dat is een vooraanstaand medium in de wetenschappelijke wereld. Het is (onder andere) geschreven door mensen van het Max Plank Instituut. Ook dat is een serieus te nemen organisatie. Het hele artikel zomaar naar het rijk der fabelen verwijzen lijkt me daarom onverstandig. Wie het artikel leest, zal zien dat er in de wetenschappelijke gemeenschap discussie bestaat over het vermogen per oppervlak dat een groot windpark op kan leveren. Die schaal is essentieel en daarom is het erg onhandig van mij geweest om een journalistiek trucje toe te passen: het verhaal dichterbij halen door het artikel toe te passen op de geplande windparken voor de kust van Borssele. Waarschijnlijk kun je dat niet zo doen, en als dat wel zou kunnen is er ook het een en ander aan te merken op de manier waarop dat gebeurd is.’
Wat ging er daarbij precies mis? Beekhuis: ”Waar het artikel [van de Max Planck Institut-onderzoekers] schrijft over We (de stroomproductie), heb ik gerekend met Wi (het opgesteld vermogen) wat iets fundamenteel anders is. (…) Waarom gingen er geen alarmbellen rinkelen? Allereerst vertelde [onderzoeker] Miller me in het interview dat hij nu de Duitse plannen voor wind-op-zee onderzoekt en dat hij daar onrealistische aannamen in tegenkomt die ver boven de 1 We m2 liggen. Mijn berekening voor Borssele dat we daar inzetten op 4 à 5 W m2 klopt daarmee. En belangrijker: dat ligt ver onder de 7 W m-2 die in het artikel genoemd wordt. (…) Het was zonder meer zuiverder geweest als ik had gezegd dat dit artikel 1 W m-2 als bovengrens noemt, waar soms tot wel met 7 W m-2 rekening gehouden wordt. Dat is overigens een nog somberdere conclusie. Getuige de e-mails die ik gisteren heb gekregen toont het enorme windpark London Array aan dat die 1 W m-2 een te lage schatting is. Snelle berekeningen -waar ik nu voorzichtiger mee ben- suggereren dat daar rond de 3 W m-2 gerealiseerd wordt. Dat is hoger dan 1 en lager 7 W m-2. Ook dat getal gaat overigens voorbij aan de schaal waarop dit onderzoek bedoeld is: eerder 100 bij 100 km2 dan 10 bij 10 km2.
Op die schaal, zeggen de onderzoekers in elk geval, geldt dat “large-scale wind power generation in windy regions is limited to about 1 We·m−2”. In mijn bijdrage zegt Miller overigens dat daarover geen consensus bestaat. (…) Overigens zag ik dat de PVV uit dit onderzoek de conclusie trekt dat we dus maar moeten stoppen met windmolens. Een andere conclusie zou kunnen zijn dat ze misschien wel vier keer zoveel ruimte nodig hebben. Of eventueel zeven keer zoveel ruimte.’

Bronnen
BNR, 25 augustus 2015: Hoeveelheid energie opgewekt door windparken teleurstellend – update
Zie ook
FluxEnergie, 26 augustus 2015: Leveren windmolenparken veel minder energie dan gedacht? (met verwijzingen naar het onderzoek en bijbehorende bronnen)
FluxEnergie, 27 augustus 2015: ‘Laag rendement grote windparken klinkklare onzin’
FluxEnergie, 27 augustus 2015: PVV wil onmiddellijke stopzetting windmolenplannen kabinet

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.