‘Bodemdaling gaswinning onder de Waddenzee binnen grenzen’

30 november 2015 – De Commissie m.e.r. neemt aan dat de bodemdaling op de Waddenzee door de gaswinning daar ‘binnen vastgestelde grenzen’ is gebleven. Er dreigt wel een probleem tussen Ameland en Schiermonnikoog.

De Commissie m.e.r. baseert zich op een rapport van de NAM. Voor de gaswinning tusasen Ameland en Schiermonnikoog moet in 2018 mogelijk ‘de hand aan de kraan’.

Persbericht Commissie m.e.r.
‘(…) De NAM concludeert in haar jaarlijkse rapportage dat in 2014 de bodemdaling door gaswinning onder de Waddenzee binnen de vastgestelde grenzen is gebleven. De Commissie m.e.r vindt deze conclusie aannemelijk. De Commissie is positief over de eerste resultaten van het nieuwe monitoringsprogramma 2014-2019. Dit programma brengt eventuele effecten van gaswinning op de natuur beter in beeld.

Het project
De NAM startte in 2007 met winning van aardgas in het Waddenzeegebied volgens het ‘hand aan de kraan principe’. Dit betekent dat aardgaswinning toegestaan is, maar teruggebracht wordt bij teveel bodemdaling of aantasting van de natuur in de Waddenzee. Hiervoor voert de NAM een uitgebreid monitoringsprogramma uit.
De onafhankelijke Commissie m.e.r. treedt op als AuditCommissie voor de gaswinning onder de Waddenzee. De Commissie controleert jaarlijks de kwaliteit van monitoring op verzoek van de minister van Economische Zaken.

Oordeel over het monitoringsjaar 2014
Volgens de rapportage 2014 van de NAM blijft de bodemdaling door gaswinning onder de Waddenzee binnen de toegestane grenzen. De Commissie vindt deze conclusie aannemelijk.
Het monitoringsjaar 2014 was het eerste jaar waarin het nieuwe monitoringsprogramma 2014-2019 is toegepast. Losse onderdelen van dit programma zijn nu beter op elkaar afgestemd met als gevolg een integrale aanpak. Zo is een nieuw model ontwikkeld om het voedselaanbod voor wadvogels (zoals de Kluut, de Zilverplevier en de Kanoet) te beoordelen. Dit model legt het verband tussen het voorkomen van bodemdieren (o.a. schelpendieren), waterstanden en de hoogte en het oppervlak van wadplaten.
Opvallend in 2014 was dat de bodem in het Pinkegat (tussen Ameland en Schiermonnikoog) sneller daalt dan verwacht. De NAM heeft in een ‘maximumscenario’ berekend dat als deze trend doorzet, in 2018 de ‘hand aan de kraan’ moet en de omvang van de gaswinning in het NES-veld en het Amelandveld teruggebracht moet worden.(…)’

Bronnen
Commissie m.e.r., 30 november 2015: Bodemdaling gaswinning binnen grenzen (pdf, 1 pag.)
Foto: Waddenzee bij Ameland (Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.