Onderwerp: Waddenzee

Waddenzee zal ‘verdrinken’

11 mei 2017 – Door klimaatverandering en door bodemdaling wordt het voortbestaan van de Waddenzee bedreigd. Ook de gas- en zoutwinning speelt daarbij een rol. Dat blijkt uit de studie ‘Een stijgende zeespiegel’, een literatuurstudie...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Tweede Kamer verbiedt gaswinning op de Waddenzee

30 juni 2016 – De Tweede Kamer verbiedt gaswinning op de Waddeneilanden, op de Waddenzee, in Natura2000-gebieden en in Werelderfgoedgebieden in de Waddenregio. De Kamer steunt daartoe een wetswijziging van de PvdA.  Het verbod geldt niet...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Bodemdaling gaswinning binnen grenzen

De NAM concludeert in haar jaarlijkse rapportage dat in 2014 de bodemdaling door gaswinning onder de Waddenzee binnen de vastgestelde grenzen is gebleven. De Commissie m.e.r vindt deze conclusie aannemelijk. De Commissie is positief over de...Lees verder
|Reageer|door: Redactie