Waddenzee zal ‘verdrinken’

11 mei 2017Door klimaatverandering en door bodemdaling wordt het voortbestaan van de Waddenzee bedreigd. Ook de gas- en zoutwinning speelt daarbij een rol. Dat blijkt uit de studie ‘Een stijgende zeespiegel’, een literatuurstudie van de wetenschapsjournalist Rolf Schuttenhelm.

Schuttenhelm concludeert dat de Waddenzee dreigt te ‘verdrinken’, nog deze eeuw. Ook concludeert hij dat het beleid dat gas- en zoutwinning onder de Waddenzee toestaat onvoldoende gesteund wordt door wetenschappelijk inzicht en dat het ‘hand-aan-de-kraan-principe’ absoluut niet garandeert dat extra schade door gas- en zoutwinning kan worden voorkonen.

Uit een bericht van het Dagblad van het Noorden
‘(…) Tot dusver wordt de geleidelijke stijging van de zeespiegel in de Waddenzee nog royaal goedgemaakt door opslibbing van de zand- en slikplaten. Daarmee blijft het getijdenlandschap behouden, waaraan de Wadden hun natuurhistorische en toeristische faam te danken hebben. Volgens de gisteren verschenen studie Een stijgende zeespiegel over een dalende bodem zal die compensatie op den duur geen stand houden. Mondiaal zou de zeespiegel flink sneller kunnen gaan stijgen, zo snel zelfs dat er nooit genoeg nieuw bezinksel (sediment) beschikbaar is om er gelijke tred mee te houden. Droogvallende platen zullen in dat geval ook bij laagwater nog overspoeld worden. De Waddenzee zal dan ‘verdrinken’, stelt wetenschapsjournalist Rolf Schuttenhelm, die het rapport in opdracht van de Waddenvereniging schreef.
Hij heeft hierbij vooral oog voor een ongunstig scenario dat zich voor zou doen als de miljoenen jaren oude ijskap van Antarctica aan de randen gaat smelten en instorten. Dan zou de door het KNMI gehanteerde prognose voor de relatieve zeespiegelstijging in heel deze eeuw voor onze contreien geen 40 tot 80 centimeter zijn, maar ongeveer 2 meter en in het slechtste geval zelfs 2,5 à 3 meter. (…)
.
Uit een bericht van de NOS
‘(…) “Alleen onder optelling van de meest optimistische scenario’s voor zeespiegelstijging, sedimentatie en bodemdaling kan verdrinking worden voorkomen en de Waddenzee ook op lange termijn behouden blijven”, schrijven de onderzoekers. Naleving van het Parijs-akkoord kan de stijging van de zeespiegel bijvoorbeeld halveren. (…)’
 .
Het rapport is opgesteld in opdracht van De Waddenvereniging, in samenwerking met onderzoeksinstituut NIOZ, de TU Delft, de Universiteit Utrecht.
 .
.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.