Tweede Kamer verbiedt gaswinning op de Waddenzee

Tweede Kamer verbiedt gaswinning op de Waddenzee

30 juni 2016De Tweede Kamer verbiedt gaswinning op de Waddeneilanden, op de Waddenzee, in Natura2000-gebieden en in Werelderfgoedgebieden in de Waddenregio. De Kamer steunt daartoe een wetswijziging van de PvdA.  Het verbod geldt niet voor het gebied waar de proefboeringen bij Schiermonnikoog gepland zijn. 

Een aantal partijen (SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en de Partij voor de Dieren) zou verder willen gaan, maar alleen hun steun aan het PvdA-voorstel levert een Kamermeerderheid op.

Uit een bericht van de NOS
(…) Volgens PvdA-Kamerlid Vos maakt zijn voorstel evengoed een eind aan toekomstige proefboringen en gaswinningsplannen in de gebieden vanaf de buitenranden. Hij hoopt dat energiebedrijven er vrijwillig van afzien omdat echt gas winnen vrijwel nooit zal mogen. Dat geldt ook voor de proefboringen waar al een vergunning voor is verleend, zoals bij Schiermonnikoog. Vos denkt dat energiebedrijf Engie daar nooit gas gaat winnen. “Bij bodemdaling zal de gaswinning onmiddellijk worden stopgezet. Maar het is maar de vraag of het ooit zo ver zal komen.”
Minister Kamp denkt juist dat het best mogelijk is dat de overheid voor Schiermonnikoog een gaswinningsvergunning verleent, als er gas blijkt te zitten. “Want het kan ook met een pijplijn over de zeebodem naar een bestaande installatie, zodat je helemaal niks ziet”, zegt de minister. Nederland heeft het gas volgens hem ook nodig. (…) De NOS heeft vorige week het Franse energiebedrijf Engie, dat een vergunning heeft voor proefboringen bij Schiermonnikoog, gevraagd of de weerstand in Nederland verandering kan brengen in de boorplannen. Het bedrijf heeft nog niet inhoudelijk gereageerd. (…)’

Uit een bericht van het AD
‘(…) De Kamer sprak zich al twee keer uit tegen proefboringen bij Terschelling en Schiermonnikoog, maar minister Henk Kamp van Economische Zaken (VVD) houdt vol dat de vergunningsregels zijn gevolgd. (…) Een Kamermeerderheid negeert het standpunt van Kamp en wil een moratorium op gaswinning in het Waddengebied forceren. Volgens Vos moet het Waddengebied, inclusief de eilanden, het Natura 2000-gebied en het Unesco Werelderfgoed, aangewezen worden als terrein waar geen mijnbouwinstallaties geplaatst mogen worden. Groene partijen willen elke vorm van boring in elk natuurgebied verbieden, maar zo ver wil de PvdA niet gaan. (…)’

Uit een bericht van de Tweede Kamer
‘(…) Het Waddengebied is zowel werelderfgoed als Natura 2000-gebied. In dit soort gebieden zouden geen nieuwe mijnbouwvergunningen moeten worden verstrekt, vindt Van Veldhoven (D66). Daar sluit Vos zich bij aan als het gaat om het Waddengebied, maar hij wil dit niet dichttimmeren voor heel Nederland. Mijnbouw zou ook in de omgeving van kwetsbare natuurgebieden als het Waddengebied verboden moeten worden, betogen Van Tongeren en Wassenberg, bijvoorbeeld om bodemdaling te voorkomen. In de ogen van Bosman (VVD) is het juist onzinnig om alle activiteiten in en rond natuurgebieden te verbieden. Gaswinning bij bijvoorbeeld Terschelling of Schiermonnikoog kan volgens Kamp helpen voorkomen dat Nederland te afhankelijk wordt van landen als Rusland.

De Kamer sprak op 16 april en 22 april 2015 over het wetsvoorstel offshore veiligheid. Het debat gaat op 6 juli verder met de reactie van de minister op de amendementen. (…)’

 

Bronnen
NOS, 29 juni 2016: Kamer verbiedt gaswinning Wadden, Schiermonnikoog onzeker
AD, 30 jun i 2016: Tweede Kamer tegen gas uit heel de Waddenzee (via Blendle)
Tweede Kamer, 29 juni 2016: Discussie over mijnbouw in Waddengebied
Op de foto (van ENGIE) wordt een indruk gegeven van de zichtbaarheid van een boorplatform vanaf Schiermonnikoog.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.