Bouwbedrijf Heijmans stapt uit Energiefabriek – Schikking van € 15 mln

Bouwbedrijf Heijmans stapt uit Energiefabriek – Schikking van € 15 mln

5 december 2016Nog voor de Energiefabriek Tilburg helemaal af is, stapt bouwbedrijf Heijmans (met een schikking van € 15 mln) uit het project. De Energiefabriek haalt energie uit het zuiveringsslib van waterschap De Dommel.

Bouwbedrijf Heijmans ontwierp en bouwde de fabriek en zou vijftien jaar lang verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en de exploitatie. Maar het lukte het bouwbedrijf niet de fabriek goed te laten draaien.  Heijmans liep in twee jaar tijd al € 19 mln verlies op en kwam mede door dit project in problemen. En na een serie arbitrageprocedures wordt het contract nu beëindigd. Heijmans betaalt het waterschap € 15 mln als afkoopsom.
Waterschap De Dommel gaat nu in eigen beheer de realisatie van de Energiefabriek afronden.
Over de fabriek meldt De Dommel
‘(…) De Energiefabriek heeft als doel om al het zuiveringsslib uit het beheergebied van De Dommel te behandelen. Om dit doel te bereiken zijn hoogwaardige technologieën toegepast. De installatie reduceert het volume zuiveringsslib en produceert biogas, waarmee duurzame energie wordt opgewekt. Op deze manier voorziet de Energiefabriek in haar eigen energieverbruik en draait energieneutraal. Het biogas dat overblijft na de productie van energie wordt geleverd aan het naastgelegen afvalverwerkingsbedrijf Attero. De Energiefabriek Tilburg is bijna af en verwerkt nu 70% van de geplande slibhoeveelheid. Hiermee wordt een deel van de verwachte prestaties behaald maar voor een aantal onderdelen zijn nog optimalisaties nodig. Deze worden door Waterschap De Dommel doorgevoerd. De verwachting is dat de optimalisaties medio 2017 zijn afgerond. De planning is dat de kosten om de Energiefabriek te realiseren in tien jaar zijn terugverdiend. Het waterschap hoeft immers weinig tot geen energie meer in te kopen en verkoopt groene energie. Ook de slibafvoerkosten worden minder. (…)’

Elders

Heijmans is ook bezig met de vernieuwing van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Utrecht (per dag 75 miljoen liter afvalwater). De nieuwe installatie zal energiezuiniger zijn, maar wordt zelf geen ‘energiefabriek’.
De rwzi ‘s-Hertogenbosch wordt ook vernieuwd. Deze wordt wel geschikt gemaakt voor de grootschalige productie van biogas (bestemd voor de Heineken Brouwerij in Den Bosch en vuilniswagens van de gemeentelijke Afvalstoffendienst).  De rioolwaterzuiveringsinstallatie in het Zeeuwse Ritthem zal energieneutraal worden. In Raalte verwarmt de rwzi het plaatselijke zwembad.

Werking Energiefabriek Tilburg

161205-werklingenergiefabriektilburg

Bronnen
Waterschap De Dommel. 1 december 2016: Heijmans en Waterschap De Dommel beëindigen contract Energiefabriek Tilburg
FD, 1 december 2016: Heijmans stoot probleemproject De Energiefabriek af met verlies van € 15 mln (Registratie)
Unie van Waterschappen, Innovatie-etalage
Zie ook
FluxEnergie, 18 augustus 2016: Problemen rond ‘Energiefabriek Tilburg’ houden aan
FluxEnergie, 22 maart 2015: Waterschappen willen in 2025 energieneutraal zijn
Foto: Waterschap De Dommel

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.