Shell stuurt wensenlijstje naar de Tweede Kamer

Shell stuurt wensenlijstje naar Tweede Kamer

25 april 2016Shell hoopt dat een volgend kabinet fors inzet op offshore wind, een vaste prijs op CO2 en geen ‘overhaaste besluiten’ neemt tot verlagen van gaswinning in Groningen. Dat blijkt uit een uitgelekt ‘wensenlijstje’ dat Shell naar de Tweede Kamer stuurde.

Shell stuurde het ‘Shell input Verkiezingsprogramma’s Tweede Kamer 2017’ (ongedateerd) naar de Tweede Kamer en voerde met verschillende kamerleden gesprekken over het inmiddels uitgelekte document.

Met name de paragraaf over de gaswinning in Groningen deed veel stof opwaaien. Een ander verrassend punt is de grote inzet van het olieconcern op wind op zee. Hier de zes speerpunten uit het document op een rij.

Energietransitie
‘(…) Nederland: Stuur op CO2 reductie en versnel de energie transitie met als doel nieuwe economische activiteit. (…)’

Shell pleit voor een ‘robuuste CO2-prijs’ en beleid dat ‘faciliteert bij de optimale ontwikkeling van de belangrijkste eigen, Nederlandse energiebronnen (gas en offshore wind), opslag en integratie (elektriciteit-warmte, elektriciteit-gas)’.  Het geld dat nodig is voor de energietransitie moet komen uit ‘maximale ontwikkeling van de nationale gasvoorraden’.

Wind op zee
Shell wil, voor de economie en de energietransitie, een forse inzet op windenergie op zee. De kosten voor offshore wind kunnen omlaag als de capaciteit tot 2030 toeneemt tot 5-10 GW. Tot 2050 is meer dan 50 GW vermogen mogelijk, stelt Shell. Beleid moet die groei faciliteren. Omdat er voor 2020 tot 2023 nog geen beleid is, doet het concern alvast wat aanbevelingen voor na 2019:

‘(…)

 • Formuleer een visie voor het realiseren van het potentieel van wind op de Noordzee vanaf 2020
 • Maak het mogelijk om te bieden op een grotere combinatie van kavels. Bieden kan nu op 1 enkele of 2 gecombineerde kavels (elk 350MW); maak het mogelijk om op 3 of meer kavels te bieden, of introduceer een combinatie van tenderen op grote en kleine schaal. Dat versnelt kostenreductie door industrialisatie voordelen.
 • Ga zo snel mogelijk door met de ruimtelijke ordeningsstappen voor het IJmuiden Ver gebied (met potentieel van 5 – 6 GW).
 • Zet een publiek-private samenwerking op, gericht op grootschalige uitrol van wind op zee en een versnelde kostenreductie en innovatie.
 • Voer stimulerend beleid voor het opslaan en omzetten in warmte en mobiliteit (inclusief conversie naar watersof) van door Wind op Zee opgewekte stroom.
 • Werk samen met de landen rondom de Noordzee aan een gemeenschappelijke agenda om schaalvergroting en kostenreductie mogelijk te maken (interconnectoren, subsidiestromen, innovatie). (…)’

Aardgas
‘(…) Creëer een mijnbouwklimaat dat maximale ontwikkeling en benutting van de nationale gasvoorraden – Groningen en kleine velden – toestaat binnen een algemeen aanvaard veilig productie kader, dat van tijd tot tijd herzien wordt en kan worden bijgesteld. (…)’

Gas dat veilig gewonnen kan worden, moet ook gewonnen worden om het nationaal inkomen en ‘de economische basis onder het Plan-Alders’ veilig te stellen, aldus Shell. Het geld van de aardgasbaten kan ‘worden aangewend voor noodzakelijke investeringen in de energietransitie, zoals in innovatie en R&D, offshore wind en andere hernieuwbare bronnen,alsmede integratie en opslag. NAM – met zijn rijke offshore en project ervaring – kan en wil een actieve rol spelen bij de energietransitie van Nederland.’

‘Betere regelgeving’ / concurrentievermogen
Met ‘betere regelgeving’ moet de concurrentiepositie van Nederland worden verdedigd, stelt Shell. Het bedrijf pleit voor een betere analyse van de effecten van Europese regelgeving en afschaffing van de dividendbelasting. ‘De dividendbelasting werkt marktverstorend en dat is nadelig voor de concurrentiepositie van Nederland als vestigingsland ten opzichte van andere landen.’

Innovatie
‘(…) Subsidieer de innovatie van hernieuwbare energie inclusief de demo-fase, niet de grootschalige toepassing. Het financieel ondersteunen van hernieuwbare energiebronnen is het meest effectief in de onderzoeks- en demonstratiefase. Bij grootschalige toepassing is een stabiel investeringsklimaat essentieel, en dienen de business- modellen niet afhankelijk te zijn van subsidies. (…)’

Shell stelt steun voor voor innovatie op het gebied van:

 • Gas-To-Liquids, LNG en waterstof voor transport,
 • energie-efficiëntie (warmte-krachtkoppeling en restwarmte),
 • hybride warmtepompen in woningen,
 • low carbon technologie en decarboniserings opties voor de industrie,
 • CO2-afvang en -opslag (CCS).

Techniek en onderwijs
Nederland heeft bèta-talent nodig voor zijn concurrentiepositie, aldus Shell. Het Jet-Net initiatief om jongeren te stimuleren bèta-onderwijs te volgen ‘wordt uitgebreid tot een publiek/private samenwerking (PPS) en dat heeft zichtbare, financiële steun en meerjarige commitment van EZ, OCW en SZW nodig.’

Bronnen
Shell, ongedateerd: Shell input Verkiezingsprogramma’s Tweede Kamer 2017 (via FD)
FD, 22 april 2016: Shell: minder geld voor versteviging huizen bij lagere gasproductie (registratie)
AD, 25 april 2016: Shell ziet toch brood in windmolens op zee (via Blendle)

Zie ook
FluxEnergie, 25 april 2016: Woede om ‘lobby-spelletjes’ Shell
FluxEnergie, 25 april 2016: Shell: ‘Wind op zee straks even belangrijk als aardgas’

Foto:  beeld uit Shell Eco-marathon in Rottertdam (2015) (foto Shell)

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.