CO2-voetafdruk – Wie heeft er nou gelijk: de staatssecretaris of het CBS?

CO2-voetafdruk – Wie heeft er nou gelijk: de staatssecretaris of het CBS?

19 december 2016Vrijdag meldde het CBS dat de Nederlandse CO2-voetafdruk tussen 2010 en 2014 met 8% is gedaald. Twee dagen eerder schreef staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer dat er bij de CO2-uitstootgegevens geen rekening wordt gehouden met de voetafdruk. Wie heeft er nou gelijk?

Eerst over de cijfers van het CBS

Uit het bericht van het CBS
‘(…) De Nederlandse CO2-voetafdruk is tussen 2010 en 2014 gedaald met 8 procent. De voetafdruk omvat alle CO2-uitstoot veroorzaakt voor Nederlandse consumptie. Om aan de Nederlandse consumptiebehoefte te voldoen worden producten geïmporteerd. Bij het maken van deze producten komt CO2 vrij. Aan de andere kant veroorzaken Nederlandse bedrijven ook emissies die geen onderdeel uitmaken van onze voetafdruk, omdat ze exportproducten maken. Per saldo stoot Nederland meer CO2 uit voor het buitenland dan andersom, onder meer omdat we meer exporteren dan importeren. Onze importproducten zijn echter gemiddeld emissie-intensiever dan onze exportproducten. De daling van de voetafdruk komt volledig door het emissie-efficiënter produceren door Nederlandse bedrijven, de uitstoot veroorzaakt in het buitenland voor Nederlandse consumptie is juist gestegen. (…)’
En in een grafiek:

Dan over de boodschap van staatssecretaris Dijksma

Dijksma antwoordt op vragen van het kamerlid Dijkstra (VVD). Die had gevraagd om:

  • een toelichting op de wijze waarop import en export worden verdisconteerd bij de vaststelling van de CO2-uitstoot in Nederland, en
  •  inzicht in de CO2-balans die gepaard gaat met de import en export per bedrijfssector.

Dijksma antwoordt Dijkstra:
‘(…) Het antwoord op het eerste deel van de vraag is dat er bij de vaststelling van de CO2-uitstoot in Nederland geen rekening wordt gehouden met import en export van goederen. Dit betekent dat de CO2-uitstoot die het gevolg is van de productie van goederen in Nederland, ook al worden die uiteindelijk geëxporteerd, aan Nederland wordt toegerekend. De CO2-uitstoot die veroorzaakt is buiten Nederland, bij de productie van door Nederland geïmporteerde goederen, wordt niet aan de CO2-uitstoot van Nederland toegerekend.
Doordat bij de vaststelling van de CO2-uitstoot van een land geen rekening wordt gehouden met de import en export van goederen, wordt een dergelijke CO2-balans ook niet per bedrijfssector opgesteld. Zowel het CBS als het PBL beschikken niet over actuele informatie om hier inzicht in te geven. (…)’

Zou het probleem dan zijn dat de CO2-voetafdruk wel in totaalcijfers bekend is, maar niet ‘per bedrijfstak’? We kunnen ons dat overigens nauwelijks voorstellen omdat het CBS bedrijfsgegevens juist per bedrijfstak verzamelt.
We hebben het raadsel voorgelegd aan de staatssecretaris en het CBS (en het PBL).

Bronnen
CBS, 16 december 2016: Economie groeit, uitstoot broeikasgassen daalt
Rijksoverheid, 14 december 2016: Kamerbrief over import en export bij de vaststelling van de CO2-uitstoot in Nederland
Zie ook
FluxEnergie, 16 december 2016: Nederland: in 25 jaar 13% meer CO2-uitstoot
Illustratie: Insolergy

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.