COP21 – Dag 3: Stroeve onderhandelingen in een duiventil

3 december 2015 – Woensdag verlopen de onderhandelingen stroef. Dag 3 is de dag waarop voorzitter Fabius oproept het proces te versnellen, Nederland belooft te helpen bij de ontwikkeling van waarschuwingssystemen voor rampen en China zijn emissiedoelen bijstelt.

Onderhandelingen

Proces is stroef en langzaam …
Duitse en Amerikaanse onderhandelaars spreken hun frustratie uit over de trage onderhandelingen. (Nu.nl, Telegraaf)
De voorzitter van de conferentie, de Franse minister van Buitenlandse Zaken Laurent Fabius, riep de deelnemers op meer vaart achter de onderhandelingen te zetten. ‘(…) “Er is veel werk te verzetten”, zei hij op een persconferentie, “er moeten zo snel mogelijk compromissen worden gesloten” (…)’ (NOS)
Milieuorganisaties spraken de verdenking uit dat de partijen met opzet traag zijn, zodat het moeilijker wordt een – kostbaar – succes voor het klimaat te boeken. (Telegraaf)

… en rommelig
‘(…) Greenpeace campaigner Li Shuo, who has observer status in the talks, described the process as “quite messy”, with negotiations in “contact groups, spinoff groups, informal informals, huddles”.(…)’ (Guardian)
‘(…) “Iedereen rent van hot naar her. Het is een enorme duiventil”, aldus een bron dichtbij de onderhandelingen in Parijs. Onderhandelaars houden elkaar via Whatsapp-groepjes op de hoogte. (…)’ (FD)

De struikelblokken waren al voorspeld
Struikelblokken zijn de ‘financiële hulp voor ontwikkelingslanden bij het halen van de klimaatdoelen en (…) afspraken over het afbouwen van het gebruik van fossiele brandstoffen’. (NOS)
Rijke landen beloofden al 100 miljard dollar per jaar tot 2020 om gevolgen van klimaatverandering op te vangen. ‘(…) Maar voor de tijd daarna vragen landen, zoals de eilandengroepen die door de stijgende zeespiegel worden bedreigd, meer geld. (…)’ (NewsMonkey)

Lichtpunt
‘(…) Volgens de klimaatvertegenwoordiger van de VN, Christiana Figueres, lijkt er overeenstemming in zicht over de termijn van het herzien van het akkoord: iedere vijf jaar. (…)’ (NOS)

‘EU afwezig’
‘(…) “We are looking to the EU to bridge the gaps, not to sit back and be locked out of the room like it was in Copenhagen,” said Oxfam’s Lies Craeynest. EU head of delegation Elina Bardram rejected the claim, and said the 28-strong bloc was “actively” searching for compromises but argued it was finding few partners to work with. (…)’ (Climate Home)

Figueres houdt de moed erin
‘(…) “The text of the agreement will go through ups and downs, there will be many commas inserted and commas removed because that is the nature of this. It is a legally binding text and needs to be reviewed very, very carefully.” (…)’  (Guardian)

Dag 3: Resilience Day

Nederland en andere landen lanceren Climate Risk Early Warning System
Nederland en vijf andere landen beloofden 80 miljoen dollar om 80 kwetsbare landen te helpen met systemen om vroeg te waarschuwen voor rampen door klimaatverandering, zoals stormen, bosbranden en overstromingen. (VN)

EU geeft 125 miljoen voor gevolgen El Niño
‘(…) The European Union announced today a contribution of €125 million to finance emergency actions in countries affected by the extreme weather phenomenon ‘El Niño’ in Africa, the Caribbean, Central and South America. (…)’ (LPAA)

Paris Pact on Water and Climate Change Adaptation
Een grote coalitie van overheden, lokale overheden, bedrijven en organisaties lanceerde het Paris Pact on Water and Climate Change Adaptation. ‘(…) It encompasses individual commitments to implement adaptation plans, strengthening water monitoring and measurement systems in river basins and promoting financial sustainability and new investment in water systems management. These major collaborative projects combined represent over US$20 million in technical assistance and potentially over US$ 1 billion in financing. (…)’ (LPAA)

Nederland in nieuwe Delta Coalitie
‘(…) The Delta Coalition includes 12 countries (Colombia, Egypt, Indonesia, Japan, South-Korea, Mozambique, Myanmar, Netherlands, Philippines, Vietnam, France and Bangladesh) to bring deltas to the forefront of global policy discussions, build partnerships and focus on action, aiming to increase resilience for almost 250 million people in deltas in these 12 countries. (…)’ (LPAA)

Ondertussen …

  • … stellen de Chinezen hun emissiedoelen bij. ‘(…) China wil het aantal vervuilende stoffen in de energiesector met 60 procent hebben teruggebracht voor 2020. (…) Ook belooft het land de jaarlijkse CO2-uitstoot door kolencentrales voor dat jaar met 180 miljoen ton te verminderen. (…)’ (Volkskrant)
  • … doen bisschoppen uit de hele wereld een oproep aan de onderhandelaars in Parijs om tot een ‘eerlijk, bindend en echt betekenisvol akkoord [te] komen waarbij het algemeen belang voorrang krijgt op de nationale belangen’ (Kerknet)
  • … maken klimaatanalisten bekend dat wereldwijd nog 2440 kolencentrales in de planning zijn. (Trouw)
  • … is de klimaattop de duurste (187 miljoen dollar) en drukstbezochte (40.000 deelnemers) ooit. (FD)
  • … stemt in de Verenigde Staten het Huis van Afgevaardigden – met opzet tijdens de klimaattop – tegen het Clean Power Plan van Obama. (Trouw)
  • … zette de EU recycling op de Parijse agenda. Recycling van afval moet leiden tot CO2-reductie van 2 tot 4 procent in 15 jaar. (Guardian)
  • … stelt Marita Hutjes van Oxfam Novib ‘dat het leeuwendeel van het geld voor klimaathulp komt uit de pot voor ontwikkelingshulp’. (Volkskrant)
  • … twijfelt India aan het onderzoek van OECD dat stelt dat 57 miljard van de 100 miljard dollar voor klimaathulp van rijke aan arme landen binnen is. India schat het bedrag dat binnen is op 2,2 miljard dollar. (Guardian)
  • … maakte RTL Z een overzicht van beroemdheden die het klimaat een warm hart toedragen. Van One Direction tot Katja Shuurmans en van Doutzen Kroes tot Elon Musk.
Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.