Decentrale overheden vragen om elf snelle maatregelen

Wacht niet op een Nationaal Energie- en Klimaatakkoord of Klimaatwet, maar neem nu al praktische maatregelen om de energietransitie te versnellen, bepleiten de decentrale overheden. In een brief de Tweede Kamer herhalen ze hun verzoek om veertien concrete maatregelen, waarvan er slechts drie in het regeerakkoord verwoord zijn. 

Eerder dit jaar presenteerden het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten al een gezamenlijke investeringsagenda, ‘Naar een duurzaam Nederland’. Om hun ambities op het gebied van energie, klimaatadaptatie en circulaire economie te realiseren, vroegen ze het Rijk om veertien maatregelen te nemen. Slechts drie van die maatregelen zijn in het regeerakkoord voor Rutte III terecht gekomen, constateren ze: het vervallen van de gasaansluitplicht voor nieuwbouwwoningen, een bestuursakkoord voor de regierol voor decentrale overheden en de objectgebonden financiering voor de transformatie van particuliere woningen.

Elf maatregelen

Elf van de genoemde maatregelen zijn echter nog niet in het regeerakkoord terecht gekomen, constateren de partners. Naar verwachting wordt een deel daarvan vastgesteld in het te maken bestuursakkoord. De decentrale overheden roepen de Tweede Kamer echter op niet te wachten op een Nationaal Energie- en Klimaatakkoord of Klimaatwet, maar zo snel mogelijk tot deze elf concrete acties over te gaan:

 1. communiceer een nationaal perspectief en reserveer geld voor de bijbehorende publiekscampagne
 2. Gebruik de SDE+-subsidie niet alleen voor vooraf bepaalde technieken, maar ook voor innovatieve nieuwe technieken. De in Rutte III genoemde SDE+-verruiming ten gunste van CO2-opslag gaat ten koste van hernieuwbare energie, stellen de decentrale overheden, terwijl organisaties als de Waterschappen niet worden gestimuleerd om waterbeheer te benutten voor de opwekking van duurzame energie (zie 8)
 3. wijzig artikel 9e van de Elektriciteitswet die provincies dwingt om initiatieven van
  projectontwikkelaars mogelijk te maken
 4. investeer in de infrastructuur voor warmte, zodat er een gelijk speelveld ontstaat voor warmte, gas en
  elektra
 5. begin niet opnieuw, maar houd de bestaande kennisinfrastructuur zoals de energieloketten in stand
 6. bied zekerheid over een aantrekkelijke salderingsregeling
 7. harmoniseer de regelgeving voor energiebesparing voor het bedrijfsleven
 8. sta Waterschappen toe energie te produceren
 9. benut ruimte binnen de Europese aanbestedingsregels voor de energietransitie; nu is er veel belemmerende onduidelijkheid over juridische aanbestedingseisen
 10. maak een budget voor decentrale uitvoeringskracht en kennisontwikkeling, 55 miljoen euro per jaar
 11. creëer een transitiefonds van 220 miljoen euro per jaar voor maatschappelijk waardevolle, maar financieel onrendabele maatregelen.

(bronnen onder de video)

Bronnen:

 • persbericht Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2 november 2017, ‘Decentrale overheden roepen Tweede Kamer op tot praktische maatregelen om energietransitie te versnellen’, brief ‘Versnellen naar een duurzaam Nederland’
 • Interprovinciaal Overleg, 4 juli 2017, ‘IPO, VNG en Unie van Waterschappen roepen Tweede Kamer op: maak werk van energietransitie’
 • 10 maart 2017, 4 juli 2017, ‘Provincies, gemeenten en waterschappen presenteren gezamenlijke duurzame investeringsagenda’

Illustratie: Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Vereniging van Nederlandse Gemeenten – Investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland‘ (rechtenvrij)

Auteur: Klaartje Jaspers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.