Defensie rijkt vrijdag prijs uit voor energie-innovatie

Defensie rijkt vrijdag prijs uit voor energie-innovatie

1 november 2016Defensie wil tijdens operaties minder afhankelijk zijn van (de aanvoer van) fossiele energie en vroeg het midden- en kleinbedrijf en starters om energie-innovaties te bedenken. Vrijdag is de prijsuitreiking en krijgt de winnaar 200.000 euro om het idee verder te ontwikkelen. 

Uit een bericht van Defensie
‘(…) De 5 finalisten (uit 20 inzendingen) zijn inmiddels bekend:

  • HDES.nl (nieuw type lithium ionaccu. Die voorziet Defensievoertuigen van groot elektrisch vermogen);
  • Toeps (20-voets sanitaircontainer die minimaal water verbruikt en water recycled);
  • Enevate BV (grote kite die met wind en een kabel energie op de grond opwekt);
  • HyET (direct waterstofgas maken met zonnepanelen en water. Dat onder hoge druk opslaan voor de soldaat);
  • Suncycle Technology BV (systeem voor hoogrendement energieopwekking met behulp van zonlicht).

De finalisten presenteren op 4 november op de Kromhout Kazerne in Utrecht een projectplan. De jury maakt diezelfde middag de winnaar bekend. (…)’

Uitgangspunt voor de wedstrijd was de Operationele Energie Strategie, waarin Defensie zich tot doel stelt dat militaire kampementen in 2050 geheel zelfvoorzienend zijn in hun energie. De toevoer van fossiele brandstoffen naar de militaire kampen is een grote kostenpost en een zwakke plek in de operaties, aldus defensieminister Jeanine Hennis-Plasschaert in februari bij de presentatie van de strategie. De inzenders werd gevraagd een oplossing te vinden op vier vlakken.

Uit de informatiefolder voor de wedstrijd
1) Energieverbruik door en voor de enkele militair of een groep militairen. De militair is met veel apparaten afhankelijk van batterijen. Denk aan radio, GPS, nachtkijkers en computer. Welke innovatieve concepten zijn er als alternatief voor batterijen? Hoe is die afhankelijkheid – in verbruik, volume en gewicht – terug te dringen?
2) Defensie voer- en vaartuigen zijn voor hun aandrijving nog afhankelijk van traditionele verbrandingsmotoren. Maar zijn er nog mogelijkheden om het energieverbruik terug te dringen? Welke alternatieve energiebronnen en –opslagmiddelen kunnen een bijdrage leveren zodat niet alle energie voor de voortstuwing uit fossiele brandstoffen moet komen?
3) Toekomstige militaire platformen (op zee en land), dit zijn bijvoorbeeld voer- en vaartuigen, hebben in sterke mate behoefte aan elektrisch vermogen voor het uitvoeren van haar taken. Dit is een gevolg van de aanwas van elektronische missie ondersteunende apparatuur, zoals: radio’s, jammers, computers en sensoren. De consequentie hiervan is een toenemende vraag naar elektrisch vermogen. De huidige aanpak in de militaire platformen, het uitbreiden van de beschikbare energie door bijplaatsen van extra batterijen voldoet hierbij niet meer door ruimtegebrek in de militair platformen. Er is behoefte aan een flexibele voorziening die de gewenste energie behoefte kan leveren met minder ruimtebeslag en een kleinere energie footprint. Welke technologieën zijn toepasbaar zijn om de opslag capaciteit per volume te vergroten en een hoger rendement van de laad/ontlaadcyclus te realiseren? Welke alternatieve energie-opwekkers en –opslag kunnen een bijdrage leveren zodat niet alle energie met de hoofdmotor opgewekt moet worden om zo een efficiënte benutting van deze systemen in militaire platforms te kunnen realiseren?
4) Ook de militaire compound in het inzetgebied is een echte grootgebruiker. Er is veel energie noodzakelijk om het commandocentrum – met haar computers en radio’s – draaiende te houden. Maar ook de alledaagse dingen als drinkwatervoorziening, koeling van de verblijven, voedselbereiding, warmwater voor douchen en kledingwassen kosten veel energie. Hoe is het energieverbruik op de compound op een slimme manier terug te dringen? Denk aan hergebruik van restwarmte, gebruikmaken van zonne-energie en de opslag van energie tijdens de daluren. Of efficiëntere en duurzamere energie opwekkers en slimme energienetwerken. (…)’

Bronnen
Defensie, 31 oktober 2016: Defensie Innovatie competitie finale op 4 november (geen url opgegeven)
Defensie, zonder datum: Defensie Innovatie Competitie (DIC 2016) daagt innoverend Nederland uit
Defensie, 30 mei 2016: Infosheet DIC 2016
FluxEnergie, 28 juni 2016: Defensie looft een prijs uit voor energie-innovatie
FluxEnergie, 16 februari 2016: Defensie wil fors minder fossiele energie

Foto: Defensie

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.