beeld: Tennet

Diervriendelijke huisbaas Tennet broedt zelf op zee

Tennet slechtvalken nestkast.

Afgelopen week hebben medewerkers van hoogspanningsnetbeheerder Tennet in een hoogspanningsmast in het nieuwe recreatiegebied Hennipgaarde in Zevenhuizen een nestkast voor slechtvalken geplaatst. De slechtvalk is een trekvogel die in Nederland nog maar weinig voorkomt.

Tennet hoopt dat door het plaatsen van de nestkast slechtvalken de weg zullen vinden naar dit recreatiegebied en naar een tiental andere plaatsen in Nederland waar de netbeheerder al dergelijke kasten liet aanbrengen. De nestkast in de mast in de Eendragtspolder is er opgehangen op verzoek van op verzoek van Recreatieschap Rottemeren.

De slechtvalk is een grote roofvogel die dankbaar gebruik maakt van hoogspanningsmasten als uitkijkpost. Slechtvalken broeden ook graag op grote hoogte. “Hennipgaarde is een soort omgeving waarin de slechtvalk graag leeft. Met het plaatsen van een nestkast houden we de vogelstand mee op peil en dragen we zichtbaar bij aan een verbetering van de leefomgeving van slechtvalken,” zegt Otto Jager, CFO van Tennet. “Slechtvalken jagen niet dichtbij hun nest, maar in een straal van 1 tot zo’n 80 kilometer. In open terrein jaagt deze valk op allerlei vogels, in grootte uiteenlopend van een mus tot een gans. De slechtvalk vangt minimaal één vogel per dag. Op jacht naar een prooi kan hij in duikvlucht een snelheid van 390 kilometer per uur bereiken. Hiermee is de slechtvalk het snelste dier ter wereld.”

Offshore transformatorstations

Zelf broedt Tennet verse eieren uit in een meer waterige omgeving. Via een Europese aanbesteding heeft het netbedrijf het Britse Petrofac onder de arm genomen om het offshore transformatorstation ‘Alpha’ te bouwen voor het windpark Hollandse Kust (zuid). Petrofac zal instaan voor de engineering, de bouw, het transport, de installatie, de aansluiting en het testen van het offshore transformatorstation. Het is ook de beoogde partij voor het tweede platform voor dit windpark, ‘Beta.’

Het gaat om de derde en vierde grote netaansluitingen voor wind op zee in Nederland. Alpha krijgt een aansluitcapaciteit van 700 MW (megawatt) voor windparken op zee en moet gereed zijn in 2021, Beta (ook 700 MW) in 2022. Tennet is verantwoordelijk voor het net in het Nederlandse deel van de Noordzee en ontwikkelt als bijdrage aan het Energieakkoord tot en met 2023 minstens 3.500 MW aan offshore aansluitingen in een gestandaardiseerd concept van 700 MW per aansluiting. De aanbestedingsprocedure voor kabels en platforms voor het project Hollandse Kust (noord) start einde 2018.

Van 2024 tot en met 2030 zal, volgens de nieuwe Routekaart voor Wind op Zee, naar verwachting nog eens 7.000 MW aan offshore windvermogen worden gebouwd en aangesloten op het net.

Zeekabels

De tracélengte van het landstation (Maasvlakte) naar het Alpha transformatorstation op zee bedraagt is ongeveer 48 kilometer. De verbinding bestaat uit twee 220 kV (220.000 Volt) zeekabels met elk een capaciteit van 350 MW. De levering en installatie van de land- en zeekabels voor Alpha en optioneel voor Beta is momenteel nog in tenderfase. De gunning wordt verwacht in de zomer 2018.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.