ECN gaat op de schop, financiële situatie verslechterd

ECN gaat op de schop, financiële situatie verslechterd

7 juli 2016Minister Kamp heeft de Kamer geïnformeerd over verslechterde financiële situatie bij het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en over zijn plan om het ECN op te knippen.

‘Nucleair’ en ‘duurzaam’ van elkaar scheiden
Minister Kamp wil in ieder geval de activiteiten met betrekking tot duurzame energie losmaken van de nucleaire activiteiten (Hoge Flux Reactor, onderzoek en enkele wettelijke taken rond straling en radioactief afval). Zijn plannen zijn mede gebaseerd op de uitkomsten van een Berenschot-onderzoek naar de situatie bij ECN.

Financiële problemen aanleiding reorganisatie
Kamp had tot dit onderzoek besloten toen bleek dat ECN voor zijn begroting ‘een onoverbrugbaar tekort voorzag’.
Kamp schrijft daarover aan de Tweede Kamer dat ECN ‘de teruglopende rijksbijdrage voor energieonderzoek onvoldoende [heeft] weten te compenseren met resultaten uit publiek-private onderzoeksprogramma’s’. Inmiddels is er zelfs sprake van ‘risico’s voor de continuïteit van de Stichting ECN’.

Vorm reorganisatie wordt nu onderzocht
Kamp kiest er in ieder geval voor ‘de nucleaire en duurzame activiteiten van de Stichting te ontvlechten’, maar hoe de ontvlechting er precies uit gaat zien wordt nog onderzocht. Vóór 1 oktober neemt Kamp een besluit. ‘Bij mijn besluit zal ik onder meer de borging van de (nucleaire) veiligheid, de voorzieningszekerheid van medische radio-isotopen, de (economische) levensvatbaarheid (in voorkomend geval) voor alle toekomstige onderdelen en de juridische, technische en financiële haalbaarheid van de mogelijke oplossingen meewegen. Verder is mijn uitgangspunt dat de Stichting ECN ook maximaal eigen (financiële) verantwoordelijkheid moet nemen voor de duurzame en nucleaire activiteiten.’

Ook onderzoek naar nucleaire kennisinfrastructuur
Kamp laat ook onderzoek doen naar de nucleaire kennisinfrastructuur in Nederland (door bureau Technopolis) en zal het ECN-besluit hier ook op afstemmen.

Mogelijk geheel nieuwe organisatie voor ‘duurzaam’
De ‘duurzame activiteiten’ van ECN kunnen mogelijk worden ondergebracht in een nieuwe organisatie ter bevordering van een duurzame energiehuishouding, ‘waarbij het toepasbaar maken van nieuwe vondsten een publiek belang dient en omzet genereren geen doel op zich is’. ‘Een dergelijke onderzoeksorganisatie verwerft ook kennis en expertise uit andere landen en bij andere kennisinstellingen en bedrijven om deze beschikbaar te stellen ter bevordering van de energietransitie.’

Ook deel van de ECN-taken naar PBL
ECN opereert nu ook nog als een onafhankelijk rekenmeester van de Rijksoverheid (Nationale Energieverkenning, adviseren over SDE+, etc.). Deze taak zou beter overgeheveld kunnen worden naar het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Stapsgewijs
De reorganisatie zal stapsgewijs zijn beslag krijgen. Minister Kamp: ‘Berenschot [beveelt] in het rapport aan eerst een kernorganisatie op te richten, bijvoorbeeld vanuit de doorstart van ECN Duurzaam, waarna kan worden gewerkt aan de inrichting en ontwikkeling van samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en de integratie van onderzoeksprogrammering en –activiteiten tot een nationale onderzoeksorganisatie voor duurzame energie.’

Bronnen
Brief minister Kamp aan de Tweede Kamer, 5 juli 2016: Financiële situatie bij de Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland en de toekomst van de duurzame en nucleaire onderdelen (doc, 5 pag.)
Het onderzoek van Berenschot wil minister Kamp pas publiek maken als hij een definitief besluit heeft genomen.
Zie ook
FluxEnergie, 7 juli 2016: ‘Bundel al het duurzame-energieonderzoek in één nationaal kenniscentrum’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.