ECN roept zware industrie op om energiegebruik aan te pakken

21 juli 2015 – Voor de zware industrie is de verduurzaming van de energievoorziening nog ver weg. ECN roept op tot een omslag.

Een bericht van ECN
‘Recentelijk hebben de overheid en de zware industrie een raamwerk voor nieuwe één-op- één afspraken gemaakt om te komen tot energiebesparing. De industrie is verantwoordelijk voor meer dan een kwart van de Nederlandse CO2 uitstoot en energievraag. Minder dan 1% daarvan is hernieuwbare opgewekte energie. Voor deze energie-intensieve industrie is verduurzaming nog ver weg. Een omslag is daarom nodig in het energiegebruik van de zware industrie. De huidige afspraken en convenanten zijn echter ontoereikend.

Het is hoog tijd dat overheid en zware industrie stappen zetten naar verdere verduurzaming, in de sector die nu het meeste achter loopt. Daar zijn risico’s aan verbonden. Maar vasthouden aan de huidige technologie en het huidige beleid is mogelijk riskanter omdat de wereldwijde concurrentie snel groeit en innoveert. Er ligt nu een kans voor de energie-intensieve industrie om de impasse te doorbreken, een technologische voorsprong te nemen en duurzaam te groeien.’

Schermafdruk 2015-07-21 00.50.57Samenvatting ECN Policybrief ‘Doorbreek de lock-in van het energiebeleid voor de zware industrie’
‘In de energie-intensieve industrie wordt steeds breder de noodzaak tot verduurzaming erkend. Toch zijn er allerlei belemmeringen waardoor grote stappen achterwege blijven. In deze policy brief worden de oorzaken geanalyseerd en wordt een richting aangegeven om deze beleidsmatige “lock-in” te doorbreken.

Dit stuk is een aanzet voor de discussie die in Nederland gevoerd moet worden. Waarom? Omdat de Nederlandse zware industrie niet kan worden genegeerd bij het werken aan een duurzame energietoekomst. Sterker nog, Nederland kan zich niet veroorloven om aantrekkelijke oplossingen en kansen te laten liggen.’

Energie Overheid over de policy brief
‘(…) De gezamenlijke Nederlandse industrie is verantwoordelijk voor 27% van de nationale CO2-uitstoot: 45 Megaton. Daarvan is 70% voor rekening van 70 bedrijven: de zware industrie, schrijft het ECN. “De Nederlandse industrie is verantwoordelijk voor 28% van het finale energiegebruik (560 PJ), en zelfs 45% als het verbruik voor grondstoffen wordt meegeteld (560+650 PJ). Minder dan 1% daarvan is hernieuwbare energie”, schrijft het ECN. En dat terwijl deze sector slechts 3% van het BNP bijdraagt.
Zonder een transitie in de zware industrie zal Nederland geen koolstofarme economie kunnen realiseren. Tegelijkertijd biedt verduurzaming de sector een kans om de concurrentiepositie te versterken, aldus het ECN. (…) Het beste instrument om dat te bereiken zou een mondiaal emissiehandelssysteem zijn maar dat zal voorlopig helaas geen werkelijkheid worden. Daarom is het nodig dat er een subsidie komt, iets als de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE), voor de zware industrie. (…)’

Bronnen
ECN, 15 juli 2015: ECN roept zware industrie op om energiegebruik aan te pakken
ECN, 15 juli 2015: Samenvatting Policybrief: Doorbreek de lock-in van het energiebeleid voor de zware industrie (samenvatting)
Policybrief ECN: Doorbreek de lock-in van het energiebeleid voor de zware industrie (pdf, 8 pag.)
EnergieOverheid.nl, 20 juli 2015: ECN: overheid moet inzetten op verduurzaming zware industrie

Lees ook: FluxEnergie, 21 juli 2015: ‘ECN kent de feiten niet over zware industrie’

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.