Foto: Solease

Energiefonds Friesland trekt 750.000 euro uit voor zonnepanelen op huizen

Foto: Solease

Voortaan kunnen privé-huiseigenaren in Friesland via zonnepanelenverhuurder Solease zonder investering zonnepanelen laten installeren op hun eigen dak. Energiefonds Friesland (Fûns Skjinne Fryske Enerzjy, FSFE) stelt hiervoor 750.000 euro beschikbaar en zet zijn kennis en netwerk in om zo veel mogelijk Friese huishoudens te verduurzamen. Door deze investering kunnen op termijn bijna negenhonderd huishoudens kosteloos overstappen op zonne-energie.

Het aantal zonnepanelen op particuliere Friese daken is beperkt en moet harder groeien. Door de samenwerking met zonnesystemenverhuurder Solease kan het Friese Energiefonds, een BV met de provincie Friesland als enige aandeelhouder, een substantiële impuls geven aan de verduurzaming van Friese woningen. Michel Hendriks, directeur van het Friese Energiefonds, licht toe: “We hebben nu financieringsoplossingen voor zonnepanelen van particulieren tot aan grote zonneweides en alles daar tussenin, inclusief woningcoöperaties.”

Door zonnepanelen te huren, besparen gezinnen op hun stroomkosten. Gemiddeld houden de huurders van Solease naar zeggen van dit bedrijf zelf onderaan de streep zo’n 130 euro per jaar over. Solease verzorgt de aanschaf, installatie, monitoring, reparatie en verzekering van de panelen. De drempels die mensen ervaren bij het kopen van zonnepanelen, zoals het hoge aanschafbedrag en de lange terugverdientijd, vallen hiermee dus weg. Bovendien is het overkopen van het zonnestroomsysteem op elk moment mogelijk. Daarvoor bouwen huurders ieder jaar een koopkorting op van gemiddeld ruim 200 euro.

Streven naar uitbreiding

Het streven van het FSFE en Solease is om de portefeuille uit te breiden naar 5 miljoen euro, waarbij een bank voor 4 miljoen euro instapt. Roderick van Wisselingh, financieel directeur van Solease, zegt daarover: “Door de financiële steun van FSFE kan Solease in Friesland 150 huishoudens extra helpen om over te stappen op zonne-energie. Met de beoogde bankfinanciering erbij, wel 900 huishoudens.”

Het FSFE is opgericht met als primaire doelstelling een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsambitie van de provincie Friesland. Het FSFE doet dit door het ter beschikking stellen van financiële middelen aan projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Deze projecten moeten een aantoonbare bijdrage leveren aan de energie transitie in de provincie Friesland. Het FSFE geeft geen subsidies, maar verstrekt (risicodragende) marktconforme financiering in de vorm van leningen, garanties en/of aandelenkapitaal (in combinatie met private investeerders). Solease werkt zoveel mogelijk met lokale installateurs. Ook vloeit een deel van de rente die het FSFE ontvangt terug naar de provincie Friesland, zodat deze gelden binnen de provinciegrenzen blijven.

Solease verhuurt zonnepanelen aan particuliere huiseigenaren en bedrijven middels een ontzorgconcept. Het Solease model werkt met een vast maandbedrag dat naast aanschaf en installatie ook de kosten voor financiering, verzekering en reparatie omvat. Klanten kunnen zo zonder investering en gedoe meteen gegarandeerd duurzame energie produceren met hun eigen dak voor een prijs die meestal lager is dan de huidige elektriciteitskosten.

Auteur: Koen Mortelmans

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.