‘Geef de Europese Commissie de leiding over de energie-unie’

26 maart 2015 – In het Europees Parlement is er gisteren voor gepleit de Europese Commissie de leiding te geven over de voorgenomen Europese energie-unie.

Guy Verhofstadt fractievoorzitter van de ALDE-fractie kwam met dat voorstel. ‘Als we niet een beslissing van de lidstaten hebben om een leidende rol aan de Commissie te geven voor de onderhandelingen over energie-overeenkomsten en investeringen in onderlinge verbindingen, dan hebben we niet een echte energie-unie.’
Het Europese Parlement stond gisteren nog eens stil bij de afspraken die de Europese Raad vorige week maakte. De Europese regeringsleiders waren toen ‘vastbesloten een energie-unie met een toekomstgericht klimaatbeleid op te bouwen’.
De leden van het Europees Parlement waren ingenomen met die plannen voor een nauwere samenwerking op het gebied van energievraagstukken, maar er werden ook kanttekeningen geplaatst bij de kans van slagen.
Zo zei de Franse christendemocrate Françoise Grossetête, dat lidstaten meer moeten investeren in de energie-unie. En de Belgische sociaaldemocrate Kathleen Van Brempt meent dat de kracht van de energie-unie uiteindelijk afhankelijk is van Europa’s slagkracht wereldwijd. Van Brempt vindt het jammer dat Europa met betrekking tot energie niet meer voorop loopt. ‘Er was een tijd dat we in Europa pioniers waren als het ging om nieuwe technologieën, duurzame energie, energie-efficiëntie. Maar andere delen van de wereld halen ons in.’
Rebecca Harms (De Groenen/EVA) verwacht veel van een energie-unie: ‘Als het goed wordt gedaan, zou het ons de beste manier kunnen brengen om het klimaat te beschermen, innovatie in de industriële sectoren te brengen en ook de veiligheid van de voorziening van Rusland en andere landen waar we afhankelijk van zijn, kunnen garanderen.’


Bronnen
Nieuwsbericht Europees Pasrlement, 26 maart 2015: Debat over energie-unie
Europese Raad, 20 maart 2015: De plannen voor een energie-unie zoals vastgesteld in de vergadering van de Europese Raad van 19 en 20 maart 2015 (pag 2, 3 en 4 gaan over de energie-unie)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.