FD: ‘Geef Shell kans goede bedoelingen te bewijzen’

FD: 'Geef Shell kans goede bedoelingen te bewijzen'

28 november 2016In een hoofdredactioneel commentaar schrijft het FD dat Shell-topman Van Beurden de kans verdient zijn om goede bedoelingen te bewijzen. 

Uit het commentaar
‘(…) Shell-topman Ben van Beurden stelt in het FD afgelopen weekend terecht dat de verandering van het energiesysteem de komende decennia een onwaarschijnlijke uitdaging is. (…) Met wind- en zonne-energie alleen is die omslag dan ook niet te bereiken. Dat realisme moet langzamerhand doordringen bij iedereen die pleit voor een snelle omschakeling naar een 100% CO2-vrije economie. De energiemix van de toekomst zal waarschijnlijk een lappendeken zijn van fossiele brandstoffen, duurzame energie en nieuwe technologieën als CO2-opvang en -opslag, waterstof, batterijen, biogas, biomassa, et cetera. Doel van beleidsmakers moet zijn om Nederland, Europa en de wereld schoner te maken. CO2-reductie is daarbij essentieel, maar het zou verkeerd zijn om eenzijdig op die variabele het energiebeleid in te richten en fossiele brandstoffen helemaal uit te sluiten. Een eerlijk verhaal over de kosten van de energietransitie naar de burger toe is noodzakelijk en zal de sterk gepolariseerde discussie rond de energietransitie ten goede komen. (…)
Ook Shell heeft als Nederlands grootste onderneming en als belangrijkste energiebedrijf een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid naar alle stakeholders om constructief bij te dragen aan de energietransitie, niet alleen een financiële verantwoordelijkheid richting zijn aandeelhouders. Van Beurden erkent die rol en zegt een ‘force for good’ te willen zijn voor de samenleving. Dat is een lovenswaardige opstelling en met zijn uitspraken committeert hij zich zijn woorden in de praktijk te brengen. Nu moet hij de kans krijgen te laten zien dat hij het meent. (…)’

Bronnen
FD, 28 november 2016: Eerlijke discussie over energie nodig (Registratie)
Zie ook
FluxEnergie, 26 november 2016: Van Beurden: ‘Energietransitie is veel ingewikkelder dan menigeen denkt’
Foto: Shell

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.