Groningen start aanbesteding warmtenet

28 oktober 2015De gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen zijn de aanbesteding gestart voor het project Warmtestad. Met dat warmtenet kunnen 11.700 huizen met aardwarmte worden verwarmd.

Daarmee komt het project om scholen en kantoren in Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen, Kostverloren en Zernike te verwarmen met aardwarmte een stap dichterbij, aldus de Groninger Internet Courant. De productie van geothermische warmte, een onderdeel van de gehele aanbesteding, is nu aanbesteed.

Uit een bericht van de gemeente Groningen
‘(…) WarmteStad heeft op 1 september een kick-off bijeenkomst georganiseerd met marktpartijen. Dit om te borgen dat de uitvraag aan de markt in dit innovatieve project juist is. Tijdens deze bijeenkomst is het voorgenomen project toegelicht en is aangegeven welke routes er openstaan voor zowel private als publieke partijen. De marktpartijen zijn uitgedaagd te benoemen op welke wijze zij hun eigen betrokkenheid zien in dit project. De uitkomsten van de kick-off hebben gezamenlijk met adviezen van Trip Advocaten & Notarissen en adviesbureau Draaijer + Partners geleid tot bepaling van het aanbestedingstraject. (…)’

Eerder maakte de gemeente bekend de boring te willen uitstellen tot 2017. De gemeente Groningen wilde een second opinion over de samenwerkingsvorm met het Waterbedrijf. Het uitstel werd mogelijk, doordat het Rijk de vergunning om te boren verlengde. In de tender staat geen startdatum voor het project. Bedrijven kunnen zich tot 18 november aanmelden.

Bronnen
Groninger Internet Courant, 23 oktober 2015: Warmte voor 11.700 Groningse huizen, scholen en kantoren uit geothermische bron
Gemeente Groningen, 22 oktober 2015: Aanbesteding productie van geothermische warmte
Tender.ned, 19 oktober 2015: Aankondiging van een opdracht – Nutssectoren :Productielokatie Geothermie Warmtenet Noordwest -N.V. Waterbedrijf Groningen

Zie ook
FluxEnergie, 4 september 2015: Groningen stelt boring naar aardwarmte uit

Foto: RVO

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.