Groningen stelt boring naar aardwarmte uit

4 september 2015Groningen stelt de boring naar aardwarmte uit tot 2017. In de tussentijd wil de gemeente een second opinion over de nieuwe onderneming die het project uitvoert, aldus OOG.

De gemeente Groningen gaat samen met het Waterbedrijf Groningen boren naar aardwarmte in een nieuwe onderneming. Over die samenwerking wil de gemeente Groningen nu een second opinion. Het uitstel werd mogelijk, doordat het Rijk de vergunning om te boren verlengde.

De gemeenteraad heeft in mei al ingestemd met een krediet voor het project waarbij water van ongeveer honderd graden wordt opgepompt van drie kilometer diepte.

Op de projectwebsite WarmteStad
‘(…) Onder de grond van Zernike bevindt zich een geothermiebron die 10.000 huishoudens van warmte kan voorzien. WarmteStad onderzoekt momenteel of het mogelijk is om het warme water uit deze bron te gebruiken voor de verwarming van gebouwen in de wijken Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen en Zernike.
Zo’n warmtenet met duurzame warmte is namelijk een uitstekend alternatief voor de gasgestookte verwarming van gebouwen. Op die manier zorgt de gemeente Groningen voor een verlaging van de CO2-uitstoot in de stad. Het warmtenet kan daarmee een bijdrage leveren aan de doelstellingen van een energieneutraal Groningen in 2035. (…)
Op dit moment wordt nog uitgebreid onderzoek gedaan om te zien of we dit warmtenet in de komende jaren kunnen gaan ontwikkelen. (…)’

Risicodekking en financiering
Aardwarmte heeft hoge prioriteit van de overheid. Omdat het boren van de put een grote investering is, besloot minister Kamp onlangs € 93 mln te reserveren als risicodekking voor boringen naar aardwarmte. Dat is een verdubbeling van het budget. Met deze subsidieregeling wordt een deel van het risico gedekt dat de aangeboorde watervoerende laag minder warmte oplevert dan verwacht.

Uit een bericht van de Rijksoverheid
‘(…) De overheid wil (…), samen met onder meer energiebedrijven en tuinders, in 2020 11 petajoule produceren uit aardwarmte. Dit is evenveel als 150.000 huishoudens en 500 hectare glastuinbouw per jaar nodig hebben. In het Actieplan Aardwarmte staan hierover afspraken. Voorbeelden van maatregelen zijn:

Aardwarmteprojecten Nederland
In een bericht van RVO 
‘(…)

 • Ammerlaan
  Om de teelt en het bedrijf verder te verduurzamen is in 2010 in een aardwarmtebron geïnvesteerd. Daarmee is Ammerlaan het eerste sierteeltbedrijf in Nederland met een aardwarmtebron.
 • Duijvestijn Tomaten
  Duijvestijn Tomaten maakt sinds 2011 gebruik van aardwarmte om de kassen op duurzame wijze te verwarmen. Hierdoor hoeft er geen fossiele brandstof meer verstookt te worden, waardoor de CO2 uitstoot sterk teruggedrongen wordt. Naast de aardwarmtebron wordt er voor de energievoorziening gebruik gemaakt van warmtekrachtkoppeling (WKK).
 • Green Well Westland
  Een cluster van 5 glastuinbouwbedrijven in Honselersdijk heeft in een aardwarmteproject geïnvesteerd. Ze opereren onder de naam Green Well Westland. Het project is in 2012 gerealiseerd. Rapportages over het project vindt u in de projectendatabase.
 • Mijnwater: klanten worden energieleveranciers
  Mijnwater als duurzame energiebron: het grondwater uit de mijngangen wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen en te koelen. De boorputten worden door leidingen met de afnemers verbonden. Het project is sinds 2008 met succes in werking.
 • Koekoekspolder
  Tuinbouwkassen verwarmen met duurzame warmte uit de diepe aarde kan veel aardgas besparen bij 3 groentetelers. Vanaf maart 2012 wordt in IJsselmuiden aardwarmte gebruikt. Rapportages over het project vindt u in de projectendatabase.
 • Kwekerij A+G van den Bosch
  Kwekerij A+G van den Bosch was in Nederland de pionier op het gebied van het gebruik van aardwarmte. Het bedrijf heeft inmiddels 2 doubletten in werking.
 • Projectendatabase Platform Geothermie
  Het platform geothermie publiceert een database met beschrijvingen van gerealiseerde projecten.
 • Wijnen Square Crops
  Wijnen Square Crops in Panningen is in 2008 onderzoek gaan doen naar het gebruik van aardwarmte voor het telen van paprika’s in tuinbouwkassen. Verder gebruikt Wijnen het koelwater (restwarmte) van de warmtekrachtkoppelingen (WKK-installaties) voor de verwarming van de kas. (…)’

En er zijn meer:

 • Groot-Amsterdam werkt aan een regionaal warmtenet, onder meer met verwarming uit geothermie.
 • Spaarne Energie, Haarlem: 6.000 woningen verwarmen met geothermie. In ontwikkeling
 • Greenport Aalsmeer: onderzoek naar CO2-levering, geothermie en restwarmte
 • Project Ammerlaan, Delft: verwarming van kassen, huizen en andere gebouwen met geothermie. In ontwikkeling.
 • Den Haag Zuidwest: verwarming 4000 woningen met geothermie. Dit project ging in 2013 failliet, er wordt nagedacht over een doorstart.
 • Floricultura Heemskerk: verwarming kas orchideeeënkwekerij
 • De Lier, Westland: verwarming van twee tuinbouwbedrijven
 • Vierpolders: boring uitgevoerd door een collectief van tuinbouwbedrijven
 • Glastuinbouwgebied Agriport A7, Middenmeer: verwarming kassen met geothermie, sinds 4 september 2015 – na jaar proefdraaien – in gebruik.

FluxEnergie werkt aan een overzicht van aardwarmteprojecten. Mist u nog een project? Meld het ons dan.

Bronnen
OOG, 2 september 2015: Boren naar warmtebronnen uitgesteld
WarmteStad, over warmtenet in Noordwest
Waterbedrijf Groningen, 25 augustus 2015: Kick-off bijeenkomst warmtenet Noordwest
Energie Actueel, 25 augustus 2015: ‘Groot-Amsterdam’ broedt op plan regionaal warmtenet
Stichting Platform Geothermie, inzending World Geothermal Congress 2015 in Melbourne, Australia,  The Netherlands Country Update on Geothermal Energy (pdf)
Website Platform Geothermie
Wikipedia over aardwarmte
RVO, Bodemenergie/Aardwarmte Praktijkverhalen
Rijksoverheid over Aardwarmte

Zie ook
FluxEnergie, 24 juli 2015: Steeds meer aardwarmteprojecten
FluxEnergie, 6 maart 2015: Aardwarmtecapaciteit fors gegroeid in 2014

Video: WarmteStad

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.