Heel veel meer zonne- en windenergie nodig dan gepland

Heel veel meer zonne- en windenergie nodig dan gepland

26 september 2016 – updateDe analyse van prof. dr. W. Turkenburg met het goede nieuws over de energiebesparing in Nederland, bevat ook zorgwekkend nieuws: we hebben 10 keer meer windenergie nodig dan nu gepland en honderden keren meer zonne-energie dan nu opgesteld.

Turkenburg heeft een herberekening gemaakt van de hoeveelheid energie die we in Nederland in 2050 nodig zullen hebben.
Bij een opgevoerde energiebesparing zal dat nog altijd zo’n 1750 PJ per jaar zijn in 2050.
Wanneer dat moet komen van zonne- en windenergie moet er nog meer gegenereerd worden, omdat bij de opslag van zonne- en windenergie zo’n 30% aan energie verloren gaat. Turkenburg berekent het op 2300 PJ per jaar.

Turkenburg licht toe: ‘2300 PJ per jaar komt overeen met 73.000 MWjaar per jaar, dus een gemiddelde energievraag van 73.000 MW. Terwijl er 500.000 MW aan opwekvermogen moet worden neergezet als we de benodigde energie alleen met zon-PV en windturbines zouden willen dekken, dus 7 keer meer dat de gemiddelde energievraag in 2050. Dit laat zien dat er een gigantische vermogen bij moet komen om energie te kunnen opslaan, vooral ook om het zomer-winter regime te kunnen overbruggen, bijvoorbeeld door stroom van zon-PV systemen te gebruiken om waterstof te produceren en deze waterstof langdurig op te slaan. Het gaat dan wel om gigantische hoeveelheden waterstof. Hoe die hoeveelheden veilig en duurzaam te hanteren zijn, weten we niet.
Die factor 7 geeft ook aan dat de jaarlijkse bedrijfstijd van het opslagsysteem beperkt is en dat de kosten van energie-opslag (dus) hoog zullen zijn.
Alle reden dus om ook naar andere opties te kijken. Ook alle reden om niet te snel te roepen ‘geen fossiele brandstoffen meer, maar duurzame en schone alternatieven’, zoals staatssecretaris Sharon Dijksma afgelopen vrijdag bij Springtij Forum deed. Wel moet worden geëist dat het gebruik van de fossiele brandstoffen niet tot verhoging van de CO2-concentratie in de lucht leidt. Er is alle reden voor Nederland om ook daar zeer fors op in te zetten.’

Turkenburg neemt voor zijn berekeningen aan dat ongeveer de helft van de noodzakelijke 2300 PJ geleverd zal worden door windenergie (op land en op zee) en de andere helft door zon-PV.

Omgerekend naar noodzakelijk op te stellen vermogens komt hij uit op schrikbarend hoge cijfers:

  • Windenergie
    Het op te stellen windvermogen moet ongeveer 100.000 MW zijn (90.000 MW op zee en 10.000 MW op land). In de plannen staan nu iets meer dan 10.000 MW (4.450 MW op zee, 6.000 MW op land)
    .
  • Zonne-energie
    Het op te stellen zonne-energievermogen zal 400.000 MW moeten zijn. Eind 2014 stond er 1.000 MW opgesteld.

Voor de berekening is Turkenburg ervan uitgegaan dat de windturbines op land een  gemiddelde bedrijfstijd van 1750 vollast-uren per jaar realiseren en op zee gemiddeld 3500 vollast-uren per jaar, terwijl bij zon-PV een gemiddelde bedrijfstijd van 800 vollast-uren per jaar wordt verondersteld.

Bronnen
W. Turkenburg, 20 september 2016: Energiebesparing en het te voeren klimaatbeleid (pdf, 7 pagina’s)
Zie ook
FluxEnergie, 26 september 2016: Energiebesparing – ‘We doen het veel beter dan gedacht’
FluxEnergie, 17 maart 2016: Nederlanders luiden de noodklok over klimaatakkoord: ‘Er moet veel meer gedaan worden’ (de HIER-publicatie)
Foto: DONG Energy. Foto Turkenburg: Turkenburg

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.