ING: ‘We dringen financiering kolencentrales wel degelijk terug’

ING: ‘We dringen financiering kolencentrales wel degelijk terug’

7 april 2017In reactie op de kritiek op ING wegens het financieren van een nieuwe kolencentrale in Indonesië wijst de bank nog eens op haar standpunt: geen financiering van nieuwe kolencentrales en kolenmijnen, wel nakomen reeds gemaakte afspraken.

ING: ‘Eerder gemaakte afspraken nakomen’

Uit een verklaring van ING
‘(…) In november 2015 besloot ING om met onmiddellijke ingang te stoppen met de financiering van nieuwe kolencentrales en nieuwe kolenmijnen voor het opwekken van elektriciteit. We zeiden ook dat we geen nieuwe klanten meer zullen financieren die voor meer dan 50 procent afhankelijk zijn van de exploitatie van kolencentrales en kolenmijnen voor het opwekken van elektriciteit.
Het opzetten van een financiering voor kolencentrales is een langjarig traject en gezien onze verantwoordelijkheid naar bestaande klanten zullen we eerder gemaakte afspraken nakomen. Voor we ons nieuwe beleid bekendmaakten, hadden we al afspraken gemaakt over vier projecten, waaronder Punta Catalina (Dominicaanse Republiek), Cirebon II (Indonesië) en twee andere projecten, waarover we om redenen van vertrouwelijkheid nog geen informatie kunnen verstrekken.
Het is belangrijk te weten dat we voorafgaand aan het besluit van november 2015 al een kolenbeleid hadden, dat ons richting gaf bij het financieren van projecten die dienden te voldoen aan hoge technische, maatschappelijke en ecologische normen, zoals de Equator Principles. We staan nog steeds achter de beslissingen die we toen hebben genomen, al zouden we die onder ons huidige beleid niet meer nemen.
Wereldwijd blijven we onze kredietverlening aan bedrijven die gebruikmaken van of gelieerd zijn aan thermische kolen terugdringen. Door de jaren heen heeft ING het percentage kolencentrales in haar projectfinancieringsportefeuille al verlaagd van 18% in 2011 tot 13% eind 2015 en we zullen hier open en transparant over blijven rapporteren. (…)’

Eerlijke Bankwijzer: ‘Andere banken trokken zich wel terug’

De Eerlijke Bankwijzer wijst erop dat andere banken zich wel terugtrokken uit de financiering van nieuwe kolencentrales in Indonesië.
Uit een eerder bericht van de Eerlijke Bankwijzer
‘(…) De Franse bank Société Générale trekt zich terug van financiering van een nieuwe omstreden kolencentrale in Indonesië, Tanjung Jati B2. In 2015 maakte de Franse bank BPN Paribas al bekend de financiering ervan te stoppen. Diverse banken uit onder meer Frankrijk, Japan en Nederland hadden concrete investeringsplannen voor nieuwe kolencentrales in Indonesië, Tanjung Jati B2 en Cirebon 2.
In Nederland heeft ING plannen om de kolencentrale Cirebon 2 te financieren. In november riepen wij ING op om geen nieuwe lening te verstrekken aan nieuwe kolencentrales in Indonesië. En in september hebben o.a. Oxfam Novib, Banktrack en Greenpeace de CEO van ING, Ralph Hamers, schriftelijk verzocht om te stoppen met deze investering. ING zou het goede voorbeeld van de Fransen banken moeten volgen en geen lening moeten verstrekken aan nieuwe kolencentrales in Indonesië.  De Eerlijke Bankwijzer en BankTrack roepen ING Bank op om haar kolenbeleid verder aan te scherpen, geen kredieten meer te verstrekken aan kolenbedrijven, alle voorgenomen financiering van kolencentrales stop te zetten en leningen aan de fossiele sector in het algemeen af te bouwen.  (…)’

Bronnen
ING, Onze standpunten: Energie
De Eerlijke Bankwijzer, 5 januari 2017: Franse bank trekt zich terug van financiering van een nieuwe omstreden kolencentrale in Indonesië. ING, goed voorbeeld doet volgen!
Illustratie: Eerlijke Bankwijzer
Zie ook
FluxEnergie, 5 april 2017: ING financiert vervuilende kolencentrale in Indonesië

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.