‘Invloed energiegebruikers wordt steeds groter. Zij willen groen.’

‘Invloed energiegebruikers wordt steeds groter. Zij willen groen.’

22 februari 2016 – Jan Willem Velthuijsen, de hoofdeconoom van PwC, voorspelt dat gebruikers van energie steeds meer de vraag gaan bepalen. ‘En die is vooral groen.’ Maar het is wel de opstelling van de overheid die bepaalt hoe snel de transitie zal gaan.

Schermafdruk 2016-02-17 15.40.50Jan Willem Velthuijsen schrijft dit in een blog op de PwC-website, naar aanleiding van het verschijnen van het PwC-rapport ‘New Energy Futures’.
Uit het blog
‘(…) Als ik een voorspelling moet doen, verwacht ik dat gebruikers van energie meer de vraag gaan bepalen en die is vooral groen. Onder druk van de maatschappij willen zowel particulieren als energiegebruikende bedrijven hun impact op het milieu verminderen. Zij keren zich dan steeds meer af van het gebruik van fossiele brandstoffen. Zeker geholpen door disruptieve gebeurtenissen zoals de Chinese elektrische auto neemt de vraag naar fossiele brandstoffen dus af, en is de ontkoppeling van economische groei en gebruik van fossiele energie een feit.

Goedkope olie
Een gevolg daarvan is dat duurdere oliebronnen niet meer nodig zijn. De landen die goedkope olie kunnen blijven leveren – Iran, Irak, Saoedi-Arabië -, zijn dan de winnaars van marktaandeel en houden dat nog een tijdje vol. Landen als Canada en Brazilië, waar de oliewinning veel duurder is, hebben het veel lastiger. Zeker zolang zij de productiekosten niet drastisch kunnen verlagen.

Geleidelijke omslag
Die omslag vindt overigens niet van vandaag op morgen plaats, maar gaat zeer geleidelijk. Volgens de huidige verwachtingen groeien hernieuwbare energiebronnen en kernenergie tot 2040 het snelst (met respectievelijk 6,7 en 2,3 procent van de samengestelde jaarlijkse groei), maar bedraagt de vraag naar fossiele brandstoffen dan nog steeds driekwart van het totaal (tegen ruim 80 procent nu). Waarbij gas tot die tijd steeds meer een overgangsbrandstof wordt.

Rol van overheden
Afhankelijk van de rol die overheden gaan innemen, kan deze transformatie sneller gaan. Als de afspraken die de regeringsleiders in december tijdens de klimaattop in Parijs hebben gemaakt, ook daadwerkelijk worden uitgevoerd, betekent dit een snellere uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen. Vooral in het vervoer en het transport, en bij het energieverbruik in gebouwen verwacht ik dan een versnelde ontwikkeling van ontwrichtend gedrag en ontwrichtende technologieën.

En als regeringen besluiten voortaan alleen maar elektrische auto’s en energieopwekkende gebouwen in grote steden toe te staan, kan de vraag naar kolen, olie en gas snel afnemen. (…)’

Bronnen
PwC, blog Jan Willem Velthuijsen, 18 februari 2016: Als alle Chinezen elektrisch gaan rijden
Zie ook
FluxEnergy, 17 februari 2016: PwC rapporteert over ‘naderend einde van het fossiele tijdperk’
Foto’s: Eneco en PwC

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.