‘Kabinet, staar je niet blind op wind- en zonne-energie’

‘Kabinet, staar je niet blind op wind- en zonne-energie’

9 mei 2017In een commentaar naar aanleiding van de opening van Windpark Gemini waarschuwt de Volkskrant: ‘Kabinet, staar je niet blind op wind- en zonne-energie’.

Uit het Volkskrant-commentaar
‘(…) De keus voor duurzame energie wordt beloond, maar het kabinet moet zich niet blindstaren op één bron. (…) Het grote nadeel van wind- en ook van zonne-energie is de leveringszekerheid. Als het niet waait, leveren de molens geen stroom en moet vaak de kolencentrale of een andere energiebron worden aangezet om dit tekort op te vangen. Ander nadeel is dat, als het wel waait, alle energiebedrijven hun windmolens laten draaien – de molens hebben immers geen grondstoffen nodig – waardoor er een piek in het aanbod zit en dus een dal in de prijs. Hoe meer windmolens er draaien in Europa, hoe hoger deze piek zal zijn.
Het blijft voor het kabinet daarom zaak zich niet blind te staren op één energiebron, maar continu de optelsom te maken van alle benodigde energiebronnen zodat een eerlijke afweging kan worden gemaakt, en ook open te blijven staan voor andere opties.

Wind op zee aantrekkelijker dan wind op land
Het lijkt in ieder geval wijs om de grote investeringen in wind op land nog eens tegen het licht te houden. Windmolens op land leiden vaak tot ongenoegen bij omwonenden, vallen ten prooi aan eindeloze procedures en de rendementen belanden vaak bij schimmige investeerders. Wind op zee is hard op weg veel aantrekkelijker te worden. (…)’

 

Bronnen
De Volkskrant, 9 mei 2017: Zeewind (via Blendle)
Foto: Windpark Gemini

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.