Kamer stemt in met Kamps spoedwet wind op zee

Kamer stemt in met Kamps spoedwet wind op zee

19 februari 2016Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde donderdag in met een wetsvoorstel van minister Kamp om snel windparken op zee te kunnen realiseren. Met de wet wordt TenneT aangewezen als netbeheerder op zee. 

Kamp had in december al proberen te regelen dat TenneT verantwoordelijk wordt voor het aan land krijgen van de stroom van offshore windparken. Dat is nodig, om snel windparken op zee te realiseren en dus om het Energieakkoord te halen, aldus Kamp. Maar de wet strandde in de Eerste Kamer.

De Eerste Kamer stemde toen tegen de wet Stroom. Daarvan maakte, naast de aanwijzing van TenneT als netbeheerder op zee, maar ook de verplichte splitsing van energiebedrijven deel uit.

Om vertraging bij de aanleg van windparken op zee te voorkomen, verzon Kamp een list. Hij diende nu alleen de voor windenergie relevante onderdelen in als apart wetsvoorstel. Hoewel de meerderheid van de Tweede Kamer nu vóór stemde, ziet het FD nog wel een hobbel op de weg: de Europese Commissie moet nog beoordelen of er sprake is van staatssteun.

Uit een bericht van het FD
‘(…) Een mogelijke kink in de kabel is dat de aanwijzing van Tennet als exclusieve netbeheerder op zee in strijd kan zijn met mededingingsregels. Tennet betaalt de aanleg van het net op zee uit een rijkssubsidie in plaats van de kosten door te berekenen in de transporttarieven. Het benodigde geld komt uit de Subsidie Duurzame Energie die wordt opgebracht door een opslag op ieders energierekening. (…)’

Bronnen
Tweede Kamer, 18 februari 2016: Stemming Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord)
Financieele Dagblad, 18 februari 2016: Kamp jaagt windmolenwet sneller door Kamer
Trouw, 18 februari 2016: Kamer steunt nieuw windmolenplan Kamp

Foto: TenneTs offshore transformatorplatform BorWin bèta wordt geïnstalleerd op de Duitse Noordzee. (TenneT)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.