Kamp wil geen time-out in de ontwikkeling van windpark Veenkoloniën

19 januari 2016Minister Kamp ziet niets in een time-out van een half jaar in de ontwikkeling van het windpark in de Veenkoloniën. Ondernemers in het gebied vroegen zaterdag om een pauze in het proces, om de gemoederen rond het grootschalige windpark te bedaren.

De spanningen rond het geplande windpark in de Veenkoloniën zijn zo hoog opgelopen, dat 250 ondernemers uit het gebied zaterdag aandrongen op een time-out. Kamp ziet daar niets in en wil volgende maand het ontwerp inpassingsplan voor het windmolenpark ter inzage leggen.

Uit het bericht van het Dagblad van het Noorden
‘(…) Kamp zegt dat het windpark Drentse Monden en Oostermoer qua omvang al is teruggebracht van 420-600 tot 150 megawatt. “Het voornemen is nu om dit kleinere park te realiseren en daarbij ook vast te houden aan de huidige planning.” (…)
De Drentse gedeputeerde Tjisse Stelpstra: ,,Ik begrijp heel goed dat mensen een time-out willen. Mogelijk met de wens dat het windplan van tafel gaat. Dat laatste zie ik niet gebeuren. Als provincie Drenthe hebben we landelijke afspraken gemaakt over ons aandeel in de windenergie. Die komen we na. Ik wil geen ijdele hoop wekken en mensen voor het lapje houden. De Tweede Kamer steunt de minister. Mogelijk dat met de stand der techniek minder windmolens nodig zijn om die 150 megawatt te halen.”
Wethouder Peter Gelling (Stadskanaal) is wel voorstander van een time-out. ,,Het beoogde windplan is te massaal. Wij sluiten niet uit dat er meer rendement te behalen valt uit zonneparken. Zonne-energie is minder verwoestend voor de regio en je komt toch tegemoet aan het vereiste vermogen.”

Minister Kamp ziet een zonnepark niet als alternatief, maar als aanvulling op het windpark.

Bronnen
Dagblad van het Noorden, 19 januari 2016: Kamp wil geen time-out windpark
FluxEnergie, 16 januari 2016: ‘Sabotage dreigt rond windpark Veenkoloniën’

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.