‘Kernenergie kan veiliger en duurzamer’

‘Kernenergie kan veiliger en duurzamer’

25 april 2016Door de problemen met de kerncentrales in België laaien de zorgen over veiligheid van kernenergie weer op. Maar voor een CO2-vrije energievoorziening hebben we kernenergie wel nodig, stelt professor Jan Leen Kloosterman. Kloosterman werkt aan een veiliger optie: de gesmolten zoutreactor met thorium.

Terwijl in België de kernreactoren met scheurtjes, reparaties en onverwachte uitval kampen, nemen in België zelf en in de buurlanden de zorgen over de veiligheid toe. Duitsland verzocht België twee reactoren te sluiten tot de veiligheid bewezen is; Luxemburg sloot zich vrijdag bij die oproep aan. Toch ziet Jan Leen Kloosterman een toekomst voor kernenergie, maar dan wel een veiliger vorm: de gesmolten zout-reactor met thorium.

160425-Kloosterman
Prof. dr. ir. Jan Leen Kloosterman: ‘Kernenergie zal wereldwijd meegroeien met de energievraag’

Eerder deze maand hield hij zijn intreerede als hoogleraar reactorfysica aan de Technische Universiteit Delft. Het was een pleidooi voor de thoriumreactor, een idee dat tien jaar geleden weer werd afgestoft en waar nu verschillende onderzoeksgroepen wereldwijd aan werken.

In een CO2-vrije energievoorziening in 2050 zal tussen de 4 en de 11 procent van het energieverbruik door kerncentrales worden opgewekt, citeert Kloosterman de scenariostudies van de World Energy Council.

Uit de intreerede van Kloosterman
‘(…) In beide gevallen zal het kernenergievermogen sterk toenemen in vergelijking met nu. Natuurlijk zijn er veel meer scenariostudies beschikbaar, maar de meeste komen voor kernenergie uit tussen deze twee waarden. Mijn voorzichtige inschatting is dan ook dat kernenergie wereldwijd zal meegroeien met de energievraag, maar misschien wel sterker toeneemt. (…)’

We zullen in de toekomst wel moeten kiezen voor een andere, veiligere aanpak, stelt Kloosterman.

‘(…) Eén die niet eerst afval produceert dat vervolgens moet worden opgeruimd, maar één die in de basis veel minder langlevend afval produceert, zodat we aan radiotoxiciteit uiteindelijk alleen de rode lijn overhouden. Is zo’n reactor mogelijk?
De oplossing ligt mijns inziens besloten in de toepassing van een technologie die al in de jaren zestig van de vorige eeuw is gedemonstreerd, maar onder politieke druk op een zijspoor is gezet. Dit alternatief is de gesmolten zout reactor (in het Engels de “Molten Salt Reactor” of MSR) werkend met thorium. (…)’

In een opiniestuk op FluxEnergie zette Kloosterman al eerder de voordelen van de MSR met thorium op een rij

Uit het opiniestuk op FluxEnergie
‘(…) De combinatie van thorium in een MSR biedt de volgende voordelen:

  • De splijtstof zit opgelost in het koelmiddel en vormt één medium. Beschadiging van splijtstof door verlies aan koelmiddel kan niet plaatsvinden.
  • De reactor is inherent veilig. In geval van oververhitting stroomt het zout vanzelf naar passief gekoelde vaten onderin het reactorgebouw.
  • De primaire en secundaire circuits zijn drukloos. Er is dus geen drijvende kracht die kan leiden tot verspreiding van het zout.
  • Het zout wordt continue gezuiverd. De radioactieve splijtingsproducten worden verwijderd, het uranium en andere langlevende actiniden blijven achter en worden geheel verspleten.
  • Eén gram thorium levert evenveel energie op als bij de verbranding van 2500 liter benzine vrijkomt.
  • Er is voldoende thorium om voor tienduizenden jaren in het mondiale elektriciteitsverbruik te voorzien. (…)’

Er is nog flink wat onderzoek nodig voor de ontwikkeling van de gesmolten zout reactor, aldus Kloosterman.

Uit een bericht van het Parool
‘(…) Tien jaar geleden heeft de TU Delft de MSR weer omarmd, wat heeft geresulteerd in een ontwerp dat volgens Kloosterman nog veiliger en schoner is dan de eerste Amerikaanse versie van de MSR. In Europees verband wordt nu gewerkt aan een reactorontwerp waarmee men ook kernafval van bestaande reactoren kan vernietigen. (…)’

Bronnen
Intreerede Kloosterman, 1 april 2016: Kernenergie van eigen Kweek
TU Delft, persbericht, 31 maart 2016: Thoriumreactor: schonere, veiligere en duurzame kernenergie in zicht
Het Parool, 23 april 2016: Kernenergie kan veiliger (via Blendle)
FluxEnergie, 1 juli 2015: Kloosterman: Pleidooi voor onderzoek naar geheel nieuwe vorm van kernenergie

Zie ook 
FluxEnergie, 2 juli 2015: Turkenburg: Niet doen
FluxEnergie, 8 februari 2016: NRG: experimenten op weg naar een gesmolten-zout-reactor

Foto: Experimentele gesmolten zoutreactor in Oak Rigde die vanaf 1965 vijf jaar heeft gewerkt (ORNL)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.