Klacht tegen staat wegens concurrentievervalsing kernenergie

Veel te weinig geld voor opslag Nederlands kernafval

Samen met eigenaren van zonnepanelen heeft milieuorganisatie Stichting Laka maandagmiddag bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen ongeoorloofde staatssteun voor kernenergie. Het Nederlandse staatsbedrijf Covra zou die geven door kernafval op te slaan, te onderzoeken en te bergen, zonder de reële kosten daarvan aan de producenten door te berekenen. Dit is in strijd met Europese regels, die stellen dat producenten voor alle kosten op moeten draaien. 

Nederland wil pas in 2130 een eindberging voor radioactief afval in bedrijf brengen. Tot die tijd dragen Nederlandse kernafval-producenten hun kernafval over aan de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA) in Vlissingen, dat opslag, onderzoek en eindberging moet verzorgen. Om de kosten daarvoor in te kunnen schatten, gaat Covra volgens de klagers uit van een aantal over-optimistische ramingen. Omdat klanten van de Covra echter nooit een naheffing kunnen krijgen, liggen de financiële risico’s hiervoor bij het Ministerie van Financiën, dat in 2002 alle aandelen overnam.

Opwekkers zon- & wind-energie klagen over oneerlijke concurrentie

Een klacht die stichting LAKA eerder indiende tegen een ECN-subsidie werd niet-ontvankelijk verklaard omdat de milieuorganisatie zelf geen energie op wekt. Door de klacht samen met opwekkers van zonne-energie en winddelen in te dienen, hoopt de stichting dit keer op meer succes. Als de Europese Commisie de klacht ontvankelijk verklaart en een onderzoek start, zal dat grote gevolgen hebben voor producenten achter de kerncentrale Borssele en de centrale in Dodewaard, zegt woordvoerder Daniël Meijers. Met de overdracht van de verantwoordelijkheid voor het afval zijn zij de facto vrijgesteld van het bepaalde in Richtlijn 2011/70/Euratom, waarin wordt gesteld dat de kosten voor het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval ten laste komen van degene die deze materialen hebben geproduceerd.

Als de Commissie de klacht toewijst, zal dat grote consequenties kunnen hebben voor exploitanten en aandeelhouders van Borssele en de voormalig kerncentrale Dodewaard: de Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), de B.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GKN) en hun aandeelhouders Nuon, Engie en Uniper Benelux. Ook voor begunstigden als de Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), exploitant van de kernreactoren in Petten, uraniumverrijkingsconglomeraat URENCO en het Reactor Instituut Delft zou de uitspraak consequenties kunnen hebben.

Effecten op handel tussen Europese lidstaten

Aangezien er elektriciteit wordt verhandeld tussen Nederland en andere Europese lidstaten verstoort de steunmaatregel ook de elektriciteitshandel tussen lidstaten, stellen de klagers. Alleen elektriciteitsproducenten die tevens eigenaar zijn van kerncentrale Borssele en/of voormalig kerncentrale Dodewaard profiteren immers van de COVRA’s gunsten. Elektriciteitsproducenten die geen (voormalige) Nederlandse kerncentrale bezitten, profiteren op grond van deze regeling niet van enige vrijwaring van financiële risico’s. Zij zouden daardoor niet volledig kunnen profiteren van het concurrentievoordeel dat hun installaties hen zouden moeten bieden.

Lees ook:

Bronnen:

Stichting LAKA, 28 juli 2017,’Duurzame energie-opwekkers maken samen een vuist tegen kernenergie’

geanonimiseerde klacht & overleg Daniël Bart Meijers, 31 juli 2017

Europese Commissie, State Aid Control

Foto: bunker COVRA voor hoogradioactief afval. (Foto COVRA)

Auteur: Klaartje Jaspers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.