Lagere overheden bekritiseren kabinet-Rutte om te slap klimaatbeleid

151216-KabinetRutte16 december 2015 – De provincies, gemeenten en waterschappen vinden dat het kabinet-Rutte een veel steviger klimaatbeleid moet voeren. Bij de lagere overheden ligt de lat nu al hoger dan bij het Rijk, stellen zij.

Naar aanleiding van het Klimaatakkoord van Parijs vroeg de redactie van ‘Binnenlands Bestuur’ gaan de koepelorganisaties van waterschappen, gemeenten en provincies wat ‘Parijs’ voor Nederland moet betekenen. Hun boodschap is vooral een kritische over het huidige kabinetsbeleid: ‘Nu de hele wereld zich heeft uitgesproken voor serieuze klimaatmaatregelen, is het tijd dat ook de Nederlandse regering echt kiest voor duurzame energie’.
Binnenlands Bestuur laat zien wat de lagere overheden al doen. ‘Daar steekt de ambitie van het rijk – 14 procent duurzame energie in 2020 – niet alleen schril bij af, als die al wordt gehaald. De doelstelling van het in Parijs gesloten klimaatakkoord om volledig afscheid te nemen van fossiele energie en zo de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 tot 2 graden, vraagt om steviger nationaal beleid.’
De nieuwe voorzitter van de Unie van Waterschappen (per 1 januari), Hans Oosters: ‘We zullen een brede nationale discussie moeten voeren over wat nodig is om die doelen te bereiken. En dat moet leiden tot  politieke keuzes voor een echt duurzame samenleving; tot nieuwe afspraken met de agrarische en chemische sector en het bedrijfsleven. Met het huidige beleid komen we er niet.’
Lian Merkx, manager Programma Energie van de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG): ‘De transitie naar duurzame energie vindt op lokaal en regionaal niveau plaats, dáár ligt de sleutel tot succes. Gemeenten hebben op dit gebied meer ambitie dan het rijk. Door de ondertekening van het Klimaatakkoord gaan gemeenten ervan uit dat het rijk hen de ruimte zal bieden om hoge lokale ambities in te vullen. Dit leidt tot hogere ambities, betere en goed afgestemde planvorming en draagvlak, waardoor je sneller resultaten kunt boeken.’
Net als gemeenten en waterschappen hebben, volgens Binnenlands Bestuur, veel provincies in hun nieuwe coalitieakkoorden de lat al hoger gelegd ten opzichte van het Nationaal Energieakkoord. ‘Politiek Den Haag kan niet achterblijven na het Parijs-akkoord.’

Bronnen
Binnenlands Bestuur, 16 december 2015: VNG, IPO en waterschappen: Rijk moet kiezen voor klimaat
Foto: Rijksoverheid

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.