McKinsey-onderzoek over haalbaarheid CO2-reductie nu gepubliceerd

McKinsey-onderzoek over haalbaarheid CO2-reductie nu gepubliceerd

16 september 2016Zojuist heeft McKinsey Nederland het rapport gepubliceerd over de haalbaarheid voor Nederland van het realiseren van de bijdrage aan de EU-klimaatdoelstellingen.

Het begeleidend persbericht van McKinsey
‘(…) Het is mogelijk om in Nederland de CO2reductie te bereiken die is afgesproken in de klimaatdoelstellingen van EU2050, zonder dat dit ten koste gaat van onze economische groei. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek van consultancybureau McKinsey & Company. Vooroplopen in duurzaamheid kan voor Nederland zelfs extra waarde opleveren, in de vorm van een hoger BNP, tienduizenden extra banen, meer financiële stabiliteit en een hoger algemeen welzijn. Om deze waarde te realiseren is het wel nodig dat de huidige ontwikkelingen naar meer duurzaamheid fors worden versneld, geïntensiveerd en beter gepland.

De gunstige effecten van grofweg 45.000 extra banen en 2% meer groei op de korte tot middellange termijn van het BNP, zijn deels het directe gevolg van investeringen in duurzame oplossingen. Daarnaast verwacht McKinsey dat een focus op duurzaamheid tot groei op langere termijn leidt in sectoren met relatief veel toegevoegde waarde voor de binnenlandse economie, zoals de bouw. Ook de handelsbalans van Nederland verbetert, doordat de afhankelijkheid van geïmporteerde fossiele brandstoffen afneemt.

Occo Roelofsen, partner bij McKinsey, leidde het onderzoek. Hij zegt: “Als Nederland de klimaatdoelstellingen wil halen, dan moet het tempo waarop de CO2-uitstoot wordt teruggebracht meer dan verdrievoudigen. Nog nooit eerder heeft een ontwikkeld land dat gedaan. Wat wij in ons onderzoek hebben kunnen laten zien, is dat het wel degelijk mogelijk is voor Nederland om de klimaatdoelen van de EU te behalen, mét behoud van ons welvaartsniveau.”

McKinsey schat dat er vanaf 2020 een investering nodig zou zijn van rond de 10 miljard euro per jaar – in totaal zo’n 200 miljard euro – om tot de in 2040 vereiste terugdringing van CO2-uitstoot te komen. Op korte termijn zou de afname vooral het gevolg zijn van energiebesparende maatregelen in woningen, elektrificatie van het wagenpark en uitbouw van wind- en zonnestroom. Daarnaast veronderstelt McKinsey dat we nu al moeten nadenken over het op langere termijn terugdringen van CO2-uitstoot van energie-intensieve industrie. Roelofsen: “In alle sectoren van de industrie moeten we zo snel mogelijk investeren in het ontwikkelen, testen en toepassen van duurzame technologieën. Niet in de laatste plaats omdat machines en andere assets dusdanig lang meegaan dat er soms snel al gekozen moet worden voor eindoplossingen als we voortijdige afschrijvingen willen voorkomen. En dit vraagt dus nieuwe financieringsmethodieken.”

McKinsey benadrukt dat verandering op deze schaal alleen mogelijk is als ook overheden de juiste voorwaarden scheppen. Ook oppert het onderzoek om meer gedetailleerde ‘Masterplannen’ per sector uit te werken. Eerdere aanbevelingen rondom het aanstellen van een ‘Deltacommissaris’- achtige verantwoordelijke, die over langere tijd regie kan nemen, passen daar bij. (…)’

Bronnen
McKinsey, 16 september 2016: McKinsey: snel terugdringen van CO2-uitstoot bevorderlijk voor Nederlandse economie (geen URL beschikbaar, verspreid per mail)
McKinsey, rapport, 16 september 2016:  Accelerating the energy transition: cost or opportunity? A thought starter for the Netherlands (pdf, 45 pag.)

Zie ook
FluxEnergie, 16 september 2016: McKinsey: ‘CO2-uitstoot moet veel sneller terug. Dat is duur, maar het kan.’

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.