Milieudefensie daagt staat voor de rechter om schone lucht af te dwingen

Opvolger Urgenda-zaak: Milieudefensie eist schone lucht via rechter

2 augustus 2016Milieudefensie daagt – geïnspireerd door Urgenda – de Nederlandse staat voor de rechter om schone lucht af te dwingen. De milieuorganisatie eist dat Nederland binnen een half jaar voldoet aan de gestelde normen voor luchtkwaliteit. Bovendien moet de norm strenger, aldus Milieudefensie. 

Uit een persbericht van Milieudefensie
‘(…) Gisteren hebben we de dagvaarding verstuurd voor de rechtszaak voor gezonde lucht. “Nederland overschrijdt de wettelijke normen voor de luchtkwaliteit en schendt fundamentele mensenrechten door veel te weinig te doen tegen de luchtvervuiling. Die vervuiling veroorzaakt jaarlijks duizenden doden en tienduizenden ernstig zieken. Dat is onacceptabel”, zegt campagneleider mobiliteit, Anne Knol. (…)
Uit een meetcampagne van Milieudefensie blijkt dat Nederland in 2015 op 11 van 58 plekken in het land de Europese normen voor stikstofdioxide overschreed. In de dagvaarding eist Milieudefensie dat Nederland stopt met het overschrijden van de normen. “Daarmee zijn we er nog niet”, licht Anne Knol toe, “De huidige normen zijn namelijk niet voldoende, die zorgen niet voor gezonde lucht. Deze rechtszaak is een principezaak. Wij willen voor iedereen schone lucht, die de gezondheid niet schaadt”.
Ook volgens de Gezondheidsraad zijn de huidige normen slecht voor de gezondheid. De raad adviseert de staatssecretaris van Milieu dan ook de veel strengere normen van de Wereldgezondheidsorganisatie in wetgeving op te nemen. Die normen zijn twee keer zo streng als de nu geldende Europese normen. Anne Knol: “De overheid blijft willens en wetens met onze gezondheid marchanderen. Daarom vragen we de rechter nu om een oordeel.” (…)’

Uit een bericht van RTL Z
‘(…) Dat de overheid ondertussen wel investeert in extra snelwegen en de maximumsnelheid verhoogde naar 130 kilometer per uur, waardoor de luchtkwaliteit verslechterde, is de beweging een doorn in het oog. (…)’

In plaats daarvan doet Milieudefensie in de dagvaarding voorstellen voor verbetering van de luchtkwaliteit, onder meer het versneld vervangen van oude, vervuildende voertuigen en het (fiscaal) stimuleren van schoon vervoer (elektrisch, op aardgas of op waterstof).

Milieudefensie volgt het voorbeeld van Urgenda, dat via de rechter meer inzet tegen klimaatverandering eiste en in juni 2015 in het gelijk werd gesteld. Het kabinet ging overigens in hoger beroep.

Uit een bericht van de Volkskrant
‘(…) Dat vonnis opent ‘mogelijk’ de weg naar andere principiële uitspraken, zegt Anne Knol van Milieudefensie. ‘Maar ook in Engeland is al met succes een beroep gedaan op de rechter, om de luchtkwaliteit te laten voldoen aan Europese normen.’ (…)’

Hoogleraar Gerrit van der Veen, hoogleraar milieurecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, schat in dat het afdwingen van schone lucht makkelijk is dan het eisen van beter klimaatbeleid.

Van der Veen in de Volkskrant
‘(…) ‘Luchtkwaliteit kun je directer koppelen aan het recht op gezondheid dan klimaatbeleid, want de potentiële inbreuk van luchtkwaliteit op de persoonlijke gezondheid is duidelijker. Ook het verband tussen de maatregel die je kunt nemen en het oplossen van het probleem is duidelijker. Die maatregelen zijn geen druppel op de gloeiende plaat, wat je bij Nederlandse klimaatmaatregelen misschien nog wel zou kunnen beweren.’ (…)’

Bronnen
Milieudefensie, 2 augustus 2016: Nederlandse staat aangeklaagd voor mensenrechtenschending
Dagvaarding Milieudefensie, publiekssamenvatting en volledige versie
Volkskrant, 2 augustus 2016: Milieudefensie daagt staat voor rechter om schone lucht
Trouw, 2 augustus 2016: Milieudefensie eist schone lucht op als mensenrecht
RTL Z, 2 augustus 2016: Staat opnieuw voor de rechter, nu voor slechte luchtkwaliteit
FluxEnergie, 24 juni 2015: Rechter: Nederlandse staat moet uitstoot broeikasgassen terugdringen
FluxEnergie, 24 september 2015: Kabinet zet hoger beroep in Klimaatzaak Urgenda toch door

Foto: Milieudefensie

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.