Minister Kamp probeert grote Tesla-fabriek naar Nederland te krijgen

Minister Kamp probeert grote Tesla-fabriek naar Nederland te krijgen

30 november 2016Minister Kamp zal zich inspannen om een ‘Giga-factory’van Tesla naar Nederland te halen. De fabriek zou zich gaan richten op de productie van elektrische auto’s  en batterijen. Kamp heeft de Tweede Kamer laten weten dat volgens hem Nederland voor de nieuwe Tesla-fabriek een ‘bijzonder geschikte’ locatie is.

Kamp schreef dit in de beantwoording van kamervragen de kamerleden Samsom, Vos en Hoogland (allen PvdA).
De vragen en de antwoorden van minister Kamp

‘(…) Bent u op de hoogte van het feit dat Tesla voornemens is volgend jaar een Gigafactory in Europa te bouwen voor de productie van elektrische auto’s en batterijen en op zoek is naar een geschikte locatie?

Ja.

Deelt u de mening dat de komst van zo’n fabriek voor Nederland enorme kansen biedt om onze positie op het gebied van schone en slimme mobiliteit uit te bouwen en zo de duurzame maakindustrie in ons land te versterken?

Ja, de komst van een dergelijke fabriek kan een waardevolle bijdrage leveren aan de verdere uitbouw van de Nederlandse positie op het gebied van elektrisch vervoer en de versterking van onze duurzame maakindustrie.

Deelt u de mening dat Nederland met de hoofdvestiging van Tesla in Tilburg en het grote automotive cluster in Brabant deze kans niet mag laten lopen?

Ja, deze fabriek kan een versterking betekenen van de automotive-sector in Noord-Brabant en andere regio’s in Nederland.

Met hoeveel extra investeringen in de Nederlandse duurzame maakindustrie en hoeveel extra banen zou de komst van een Gigafabriek gepaard kunnen gaan?

Ik kan op dit moment geen inschatting maken van de omvang van de eventuele investeringen en de extra banen die deze fabriek met zich mee zouden brengen.

Kunt u toezeggen dat u alles op alles zal zetten om meer banen voor een schone toekomst te realiseren en dus om deze kans te grijpen en de productiefabriek van Tesla naar Nederland te halen?

Ik hecht veel waarde aan een goed, modern industriebeleid voor alle ondernemers. Dit beleid bestaat onder andere uit fiscale faciliteiten voor innovatie, waaronder de WBSO, maatregelen voor toegankelijke financiering (zoals de BMKB en GO) en regeldrukvermindering.
In de brief aan uw Kamer van 7 oktober jongstleden heb ik het vestigingsklimaat met betrekking tot elektrisch vervoer beschreven. De korte afstanden en dichtbevolkte Randstad maken Nederland bijzonder geschikt voor elektrisch rijden. De Nederlandse automotive-sector is in Zuidoost-Nederland geclusterd. De combinatie en verbinding met het Brainportcluster maakt dat die regio goed gesitueerd is om de ontwikkeling naar slim schoon vervoer – smart e-mobility – in Nederland te realiseren. Dat Nederland interessant is als vestigingslocatie voor bedrijven in deze sector, toont de vestiging van de tweede fabriek van Tesla in Tilburg voor de afbouw van zijn elektrische auto’s voor de Europese markt.
Het kabinet zal zich zeker inspannen om de productiefabriek naar Nederland te halen. Tesla zal echter uiteindelijk zelf de beslissing nemen om deze al dan niet in Nederland te vestigen. (…)’

Bronnen
Tweede Kamer, beantwoording Kamervragen Tesla, 28 november 2016 (pdf, 2 pag.)
Foto: Minister Kamp van Economische Zaken en Tesla-topman Elon Musk op 25 september vorig jaar bij de opening van Tesla’s nieuwe Europese assemblagefaciliteit in Tilburg (foto: Rijksoverheid)

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.