NEa: CO2-uitstoot grote bedrijven in 2014 gestegen

2 september 2015 – Op de dag waarop het CBS meldt dat de CO2-uitstoot in Nederland vorig jaar met bijna 5% is gedaald (en in 25 jaar nog nooit zo laag was) meldde de Nederlandse Emissieautoriteit dat de CO2-uitstoot voor de ETS-bedrijven is gestegen, met 2,4%.

De NEa heeft een rapport opgesteld over de voortgang van de emissiehandel in CO2. Dit rapport geeft inzicht in de CO2-emissiegegevens van de 450 Nederlandse bedrijven die aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) deelnemen en grootverbruiker van energie zijn. Onder deze bedrijven vallen ook de energiecentrales. In 2014 hebben deze bedrijven in totaal 89 Mton CO2 hebben uitgestoten. Dat is 2,1 Mton (2,4%) méér dan in 2013 en deze stijging is volgens de NEa het gevolg van een wijziging in de brandstofmix, met name in de elektriciteitssector. De elektriciteitscentrales hebben in 2014 meer steenkool en minder aardgas als brandstof ingezet.

Forse daling toewijzing van gratis emissierechten
Het rapport toont verder aan dat de toewijzing van gratis emissierechten fors is gedaald. Ten opzichte van de 2e fase (2008-2012) van het EU ETS ontvingen Nederlandse bedrijven in 2014 ongeveer 45% minder gratis emissierechten. De hoeveelheid gratis emissierechten die jaarlijks aan de bedrijven wordt gegeven, neemt tijdens de 3e fase (2013-2020) nog verder af. In 2020 ontvangen de Nederlandse bedrijven ongeveer 17% minder gratis emissierechten dan in 2013.

Minder rechten geveild, veilingprijs stijgt
Door de Europese ’backloading’ maatregel zijn in 2014 minder emissierechten geveild. Mede door het lagere aantal geveilde emissierechten is de veilingprijs flink gestegen. Hierdoor is de opbrengst voor de Nederlandse schatkist nagenoeg gelijk gebleven.

Uit een bericht van De Telegraaf
‘(…) Nederlandse elektriciteitsbedrijven hebben in 2014 twee miljoen ton meer CO2 de lucht in geslingerd. Dat blijkt uit cijfers die de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) dinsdag publiceerde. Vanwege de lage prijs van kolen kozen energieproducenten als Essent, E.On en Nuon veel vaker voor kolen, ten koste van biomassa en aardgas, dat ongeveer de helft minder CO2 uitstoot per opgewekte eenheid energie dan kolen. (…) Samen zijn de ETS-bedrijven goed voor 45% van de broeikasgasemissies in ons land. De rest wordt uitgestoten door gezinnen, kleinere bedrijven, de transportsector en de landbouw die buiten het systeem vallen. De totale Nederlandse emissies daalden vorig jaar met bijna 5% tot 187 miljoen ton. Het laagste peil in 25 jaar, meldde het CBS. Het warme weer zorgde er voor dat bedrijven en huishoudens minder hoefden te stoken, hetgeen 6 miljoen ton scheelde ten opzichte van een gemiddeld jaar. (…)’

Bronnen
NEa, 1 september 2015: NEa publiceert rapport ‘Voortgang Emissiehandel 2015’
NEa, rapport, 1 september 2015: Rapport Voortgang Emissiehandel 2015, Feiten en cijfers over emissiehandel in Nederland (download, pdf, 20 pag.)
De Telegraaf, 2 september 2015: Minder broeikasgas ondanks kolen (via Blendle)
Zie ook
FluxEnergie, 1 september 2015: CBS: Laagste CO2-uitstoot in 25 jaar
FluxEnergie, 27 augustus 2015: Record kolenverbruik elektriciteitscentrales

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.