Nederland overvraagt biomassa twee tot vier keer

De plannen in het Nederlandse Klimaatakkoord rekenen op biomassa die helemaal niet beschikbaar is. Dit zegt de milieubeweging Natuur & Milieu in haar rapport Biomassavisie 2018. In het rapport is gekeken naar het duurzaam beschikbare aanbod van biomassa en naar de vraag in 2030. Volgens dit rapport is er geen biomassa duurzaam beschikbaar voor extra toepassingen, hoewel onderhandelaars in het Klimaatakkoord daar wel op mikken.

Biomassa is materiaal uit natuurlijke bronnen, zoals hout, mest, mais en organisch afval. Meerdere sectoren azen op deze biomassa, bijvoorbeeld als vervanger van fossiele brandstoffen of als grondstof in de circulaire economie. Ook aan de onderhandeltafels van het Klimaatakkoord wordt fors ingezet op biomassa om de CO2-uitstoot mee omlaag te brengen, vooral voor mobiliteit, elektriciteit en in de industrie.

“Biomassa wordt vaak gezien als duurzaam en klimaatneutraal, planten nemen immers CO2 op,” argumenteert Natuur & Milieu. “In werkelijkheid leidt de productie van biomassa vaak tot milieu- en sociale risico’s als ontbossing, verlies van biodiversiteit, landroof en concurrentie met voedselteelt. Ook is de inzet van biomassa vrijwel nooit klimaatneutraal, omdat er veel CO2 vrijkomt bij de productie en verwerking. Er zijn biomassastromen waar deze nadelen minder aan kleven, maar die hoeveelheid is zeer beperkt.”

Uit het eigen onderzoek –als auteur van het rapport wordt Natuur & Milieu zelf vermeld– blijkt dat er jaarlijks circa 200 petajoule (PJ) aan biomassa duurzaam beschikbaar is voor Nederland. Momenteel verbruikt Nederland 120 PJ per jaar. In 2030 wordt het totale beschikbare aanbod van 200 PJ per jaar al opgesoupeerd door huidige toepassingen en plannen die nu al vastliggen. De onderhandeltafels van het Klimaatakkoord mikken samen echter op nog eens 340 tot 570 PJ extra in 2030. “Daarmee wordt het totale aanbod minstens twee tot bijna vier keer overvraagd en worden de plannen van het Klimaatakkoord volstrekt onhaalbaar.”

Betere alternatieven

Natuur & Milieu ziet voldoende duurzame alternatieven voor de toepassingen waar de klimaattafels op mikken. Biomassa staat nu in de plannen als manier om stroom op te wekken, huizen te verwarmen en auto’s te laten rijden. “Zon en wind, warmtepompen, fiets, openbaar vervoer en elektrisch rijden zijn veel betere, en wel beschikbare, alternatieven. Biomassa moet vooral ingezet worden daar waar geen alternatieven zijn: voor een gezonde bodem, voedsel voor mens en dier en voor de circulaire economie.”

SDE-subsidie voor biomassa afschaffen

De milieubeweging roept de Nederlandse regering op om maatregelen te nemen om de groeiende vraag naar biomassa als brandstof in te dammen. “Om problemen te voorkomen, moet Nederland nu al duidelijke criteria en randvoorwaarden opstellen die de duurzaamheid van gebruikte biomassa garanderen en die sturen op de meest wenselijke inzet van de beschikbare biomassa. De eerste stap daarbij is het afschaffen van de SDE-subsidie voor biomassa.”

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

1 reactie op “Nederland overvraagt biomassa twee tot vier keer”

ROLAND HAFFMANS|11.12.18|13:18

Bij het vorige energieakkoord stemde ook Natuur en Milieu in met verdubbeling van biomassa gebruik.

– Dit rapport: “Biobrandstof zal vooral bij de lucht- en scheepvaart ingezet moeten worden” Gezien de groei van beide en het huidige forse gebruik vergt deze inzet heel veel (vaak buitenlandse) biomassa.
– Met de forse groei van warmtenetten – vaak met aansluitplicht – bij “van het gas af” is het waarschijnlijk dat het gebruik van biomassa als brandstof voor warmte fors groeit.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.