Nederlands Technische Afspraak over classificatie van biomassa voor energietoepassing wordt herzien

NTA 8003 ‘Classificatie van biomassa voor energietoepassing’ beschrijft een classificatiesysteem voor het indelen/classificeren van vaste en vloeibare biomassastromen als brandstoffen voor energiewinning. Voor de herziening van deze norm wordt een nieuwe werkgroep ‘Herziening NTA 8003’ opgericht. Belanghebbende partijen kunnen zich tot 21 februari bij NEN melden voor deelname aan de werkgroep.  ….

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.