NEN voortaan Koninklijk NEN

NEN voortaan Koninklijk NEN

18 april 2016 – Vorige week heeft NEN, de stichting Nederlands Normalisatie-instituut, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan het predicaat ‘Koninklijk’ ontvangen.

NEN beheert ruim 31.000 normen. Dit zijn de in Nederland aanvaarde internationale (ISO, IEC), Europese (EN) en nationale normen (NEN). In totaal zijn er 26 beleidscommissies, ruim 500 normcommissies en 177 subcommissies actief met in totaal ruim 5.000 normcommissieleden.
Ook de vele normen rond de energievoorziening worden door NEN beheerd:

Aardgas
Aardgas (CNG en LNG) vulstations
Arctic Operations
Biobased producten
Debiet- en hoeveelheidsmeting
Biomethaan
Duurzaamheidscriteria voor biomassa
Energie efficiency en energie diensten
Energie uit water
Gasanalyse
Gasdistributieleidingen
Gasdrukregeling- en beveiliging
Gas- en oliewinning en -productie
Ketenbeheer Bosproducten
Leidingen voor warmtedistributie
Transportleidingen
Vaste biobrandstoffen
Vaste brandstoffen
Vloeibare en gasvormige brandstoffen, smeermiddelen en verwante producten
Waterstof en brandstofceltechnologie
Windturbines
Zonne-energie systemen

Uit een bericht van NEN
‘(…) Piet-Hein Daverveldt, algemeen directeur NEN: “We zijn ontzettend blij met deze eervolle erkenning, het is letterlijk de kroon op 100 jaar normalisatiewerk. NEN zal het predicaat Koninklijk met trots gaan voeren.” (…) Om het predicaat Koninklijk te mogen ontvangen moet een organisatie aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de organisatie onder andere zeer belangrijk zijn in haar vakgebied, minstens 100 jaar bestaan, minstens 100 werknemers in dienst hebben en aantoonbaar stabiel zijn. Het feit dat NEN het tweede normalisatie-instituut in de wereld is dat 100 jaar bestaat, is een prestatie waar alle huidige en voormalige medewerkers, commissieleden en experts trots op mogen zijn. (…)’

Bronnen
NEN, 13 april 2016: NEN voortaan Koninklijk NEN

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.