Netbeheer Nederland: ‘Meters werken in de praktijk wél naar behoren’

Netbeheer Nederland: ‘Meters werken in de praktijk wél naar behoren’

6 maart 2017Netbeheer Nederlands meent dat er in de praktijk geen sprake is van  ondeugdelijke stroommeters. De Universiteit Twente heeft in een testsituatie zeer grote afwijkingen bij de meters aangetoond. ‘Hoewel afwijkingen niet zouden moeten voorkomen, blijken de onderzochte omstandigheden in de praktijk niet waarschijnlijk en werken de meters in de praktijk gewoon naar behoren’, stellen de netbeheerders.

Uit een onderzoek van de Universiteit Twente (in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam) blijkt dat in ieder geval in een testsituatie de meeste van de onderzochte meters forse afwijkingen vertonen (tot bijna 600% naar boven en zo’n 30% naar beneden). De UT schat dat bij zeker 750.000 huishoudens een meter hangt die verkeerde meterstanden kan doorgeven.
Netbeheer Nederland, de brancheorganisatie van alle energienetbeheerders, bracht onmiddellijk een persbericht uit waarin gesteld wordt dat de meters in de praktijk naar behoren functioneren en dat er recent slechts één mogelijk ondeugdelijke meter is aangetroffen.

André Jurjus (Netbeheer Nederland): ‘De meters werken in de praktijk gewoon naar behoren

Persverklaring Netbeheer Nederland
‘(…) Netbeheerders vinden de betrouwbaarheid van energiemeters belangrijk. Een meter moet de juiste standen tonen. Frank Leferink van de Universiteit Twente heeft energiemeters aan een stresstest onderworpen. In een laboratoriumsetting vertoonden bepaalde meters afwijkingen, zowel naar beneden als naar boven. Hoewel afwijkingen niet zouden moeten voorkomen, blijken de onderzochte omstandigheden in de praktijk niet waarschijnlijk en werken de meters in de praktijk gewoon naar behoren. In het laboratorium is bijvoorbeeld getest met een schakelbord met 50 lampen en grote dimmers.

Leferinks onderzoek was voor netbeheerders anderhalf jaar geleden aanleiding om nog meer dan anders alert te zijn op de juiste werking van energiemeters. Netbeheerders hebben op dat moment direct het Nationaal Metrologisch Instituut VSL de opdracht gegeven om een vergelijkbaar onderzoek te doen. Daaruit bleek dat in de genoemde uitzonderlijke situaties inderdaad afwijkingen voorkomen in de meetgegevens bij enkele type meters.

Vervolgens is door DNV GL met geavanceerde meetapparatuur onderzocht of er ook in de praktijk situaties zijn waarin de meetgegevens niet kloppen. In een periode van anderhalf jaar zijn tientallen cases onderzocht van klanten met klachten over te hoge meterstanden. In bijna alle gevallen was de uitkomst dat de meterstanden klopten. Klanten bleken apparaten te hebben die meer stroom verbruiken dan ze dachten. Of ze betaalden voorheen op basis van een te laag ingeschat verbruik en na de installatie van een slimme meter voor het daadwerkelijke, hogere verbruik.

Recent is een situatie gevonden waar de meter afwijkingen laat zien. Deze casus is nog in onderzoek. Daarbij wordt gekeken naar de meter zelf én naar of de sauna die de afwijking veroorzaakt juist functioneert.

Netbeheerders vinden het belangrijk dat meterstanden kloppen en blijven dus alert op de correcte werking van de meter. Meters moeten bovendien bestand zijn tegen de toenemende hoeveelheid domotica en apparatuur in huishoudens. Daarom testen de netbeheerders alle typen meters regelmatig op betrouwbaarheid. In Europees verband wordt gekeken of de normen voor nieuwe meters verder moeten worden aangescherpt, zodat ook in uitzonderlijke situaties de meter correct blijft werken.

Klanten die er desondanks van overtuigd zijn dat hun meterstanden niet kloppen, kunnen in eerste instantie contact opnemen met hun energieleverancier. Als de leverancier vermoedt dat er iets met de meter aan de hand kan zijn, dan zal hij de klant adviseren om de meter te laten controleren door de netbeheerder.

André Jurjus
Directeur Netbeheer Nederland (…)’

Bronnen
Netbeheer Nederland, 3 maart 2017: Persverklaring over onderzoek naar betrouwbaarheid energiemeters
Zie ook
FluxEnergie, 6 maart 2017: Digitale stroommeter kan bijna zes keer te hoog verbruik aangeven
FluxEnergie, 6 maart 2017: Netbeheerder Liander erkent wel dat er een probleem is
FluxEnergie. 6 maart 2017: ‘Meters van te slechte kwaliteit’
FluxEnergie, 6 maart 2017: Ondeugdelijke meters – Wat is er precies mis?
Foto: slimme meter-testlab (Fritss zonnepanelen vergelijkingssite)
Portretfoto: still uit reportage EenVandaag

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.